Thầy & Cô Trương Công Hiếu Thăm Đà Lạt.-

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Thăm Đà Lạt.-

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Thăm Đà Lạt.-

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Thăm Đà Lạt.-

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Thăm Đà Lạt.-
Thầy & Cô Trương Công Hiếu Thăm Đà Lạt.-
Thầy & Cô Trương Công Hiếu Thăm Đà Lạt.-
Hôm 3 tháng 8 2015, Thầy & Cô Trương Công Hiếu có chuyến đi thăm lại Thiên Thai - Đà lạt, do anh Tô Văn Dũng, CGV - CSV khóa 1KS hướng dẫn.


Hình 1.- 


Hình 2.-


Hình 3.-


Hình 4.- 


Hình 5.-


Hình 6.-

Đăng lúc: 01:17:58 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 1208


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop