Thầy & Cô Trương Công Hiếu Tại Nhà Anh Danh, Bến Lức.

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Tại Nhà Anh Danh, Bến Lức.

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Tại Nhà Anh Danh, Bến Lức.

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Tại Nhà Anh Danh, Bến Lức.

Thầy & Cô Trương Công Hiếu Tại Nhà Anh Danh, Bến Lức.
Thầy & Cô Trương Công Hiếu Tại Nhà Anh Danh, Bến Lức.
Thầy & Cô Trương Công Hiếu Tại Nhà Anh Danh, Bến Lức.
Ngày 17 tháng 3 - 2014, Thầy & Cô Trương Công Hiếu đã đến thăm nhà anh Trần Quan Danh, khóa 3CS, tại Bến lức cùng với Thầy Phí Minh Tâm, Thầy Phan Thanh Lưu, anh Tô Văn Dũng và gần 50 CSV Hóa học.


01. Trứơc sân nhà a Danh; Thầy Hiếu đang hỏi chuyện chị Quí (3CS).


02. Ba vị Thầy khả kính: Phan Thanh Lưu - Trương Công Hiếu - Phí Minh Tâm.


03. Các Thầy và Cô Hiếu cùng a Huyện (1CS, bìa trái) - a Lạng (1CS, bìa phải)


04.Các Thầy Cô cùng khóa 2CS: a Ri - a Hàng - a Ngọc (thứ 2; 3; 4 từ trái sang)


05. Các Thầy Cô cùng khóa 3CS: a Danh - c An - a Đoàn Tiếng - c Đào - a Thảo - a Bình - Thầy Hiếu - c Thơ - Thầy Lưu (khuất) - Cô Hiếu - Thầy Tâm - c Hai.


06. Hình này thấy rõ Thầy Lưu.


07. C Đào - Ánh (9CS) - a Ri - a Bình - a Tiếng - a Thảo - a Lèo (2KS) - c Hà (8CS) - c Thơ - c Hảo (5CS) - a Nghĩa (5KS) - Thầy Lưu - Cô&Thầy Hiếu - Thầy Tâm - c Thủy (2CS) - c Tuyết (2CS) - a Hoàng (10CS) - c Tuấn (8CS) - a Hàng (2CS). Hàng ngồi: a Dũng (1KS) - c Hai - c An - a Danh - a Lượng (9CS) - a Huyện - a Ngọc.


08. A Huyện (1CS) và a Ri (2CS)


09. C Tuyết - c Thơ - c Thủy - c Đào - c Hảo - Hạnh Phúc (10CS)


10. A Ngọc - a Ri - a Huyện - a Hàng.


11. A Ri - a Hàng - a Tiếng - Bền - a Danh.


12. A Dũng - Thầy Hiếu - a Bình - Thầy Lưu (khuất)


13. Thầy Hiếu đang xem chiếc nón kỷ niệm 50 năm Hóa học; a Bình đang đội nón ấy.


14. A Nguyễn Văn Thảo và c Phan Thị Bạch Đào (3CS)


15. A Tô Văn Dũng - Thầy Trương Công Hiếu - a Ngô Vĩnh Bình - Thầy Phan Thanh Lưu


16. C Lê Thị Bích Thủy - c Phan Thị Bạch Đào - Nguyễn Thị Thu Ánh


17. c Ngọc (Vợ a Lưu, 7CS) - a Phạm Cảnh Hàng (2CS) - C An - c Hảo - c Tuấn.


18. Tú Quân (con nuôi c Thơ), tài trợ yến sào cho bữa tiệc.


19. Nguyễn Hạnh Phúc (10CS) - Nguyễn Thị Hảo (5CS)


20. Thân hữu - Cô Hiếu - c Hảo - c Thơ - c An - c Hai.


21. a Lê Ngọc Mỹ (4KS) và Thu Ánh (9CS) đang đập củ ấu.


22. Chân dung a Lê Ngọc Mỹ.


23. c Dương thị Ánh (3CS) từ Bến tre mới lên, c Bích Thủy - c Ánh Tuyết - c Bạch Đào


24. A Danh đang mời mọi người dùng bữa trưa


25. Thầy Hiếu chụp hình chung khóa 1CS vì có anh Nguyễn Việt Minh, từ Cần Thơ mới lên.


26. Thêm a Danh, chủ nhà.


27. Khóa 2CS cũng chụp hình lại cho đủ mặt: c Bích Thủy - a Đặng Văn Ri - c Ánh Tuyết - Thầy Hiếu - a Đỗ Hoàng Ngọc - a Phạm Cảnh Hàng.


28. Khóa 3CS có thêm người mới: c Dương Thị Ánh (ngồi bên phải)


29. Thầy Cô Hiếu rất vui.


30. Lê Ngọc Mỹ nói thay chị Đoàn Mộng Hoàng có lời nhắn gởi.


31. Thầy Lưu đang nói chuyện.


32. Chị Tuấn đang định đưa thêm món ăn.


33. C An - c Hảo - c Hà - a Ri - a Ngọc.


34. C Bích Thủy - .....


35. C Hai - c Ánh Tuyết - c Bích Thủy - c An - c Hảo - a Ri.


36. A Nguyễn Việt Minh và a Lê Công Huyện (1CS)


37. Cô&Thầy Hiếu - a Lèo - a Dũng.


38. C Tuấn (8CS) - c Ngọc (vợ a Lưu) - c Hòa (vợ Lê Ngọc Mỹ) - Hạnh Phúc.


39. Bền đang hỏi thăm chị Bích Thủy.


40. Thầy Cô Hiếu và Vợ chồng a Danh.


41. Thầy Tâm - Thân hữu - c Ánh - chị & anh Danh - a Lượng (9CS) - a Hàng (2CS)


42. AC Danh cùng nhóm Từ Thiện: a Nghĩa - a Lèo - H Phúc - c Hòa - c Danh - a Lạng - a Danh - a Sơn (5KS) - a Hoàng - Thu Ánh - c Tuấn - c Ngọc và a Lưu (7CS).


44. Vợ chồng a Lưu và vợ chồng a Danh.


45. Còn đây là cặp đôi Mỹ Hòa.


46. AC Danh trước tiệc.


47. Chuẩn bị cùng hát.


48. A Sơn mang đàn ra, hát trước.


49. Thầy trò cùng hát.


50. A Danh có đôi lời.


51. A Nguyễn Văn Lèo có đôi lời.


52. Trước phút chia tay.


53. Bịn rịn, luyến lưu.


54. Thầy Hiếu chào chủ nhà.


55. Thầy Cô về vui vẻ !.


56. Hẹn gặp lại.

CÁC CLIP DO TRẦN PHÂN SƠN GHI: 

E MAIL CỦA THẦY HIẾU:

 

Đăng lúc: 07:08:30 AM | 02-04-2018 | Đã xem: 1310


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop