Thăm Vườn Nhà Anh Trần Quan Danh 11 tháng 2/2014.

Thăm Vườn Nhà Anh Trần Quan Danh 11 tháng 2/2014.

Thăm Vườn Nhà Anh Trần Quan Danh 11 tháng 2/2014.

Thăm Vườn Nhà Anh Trần Quan Danh 11 tháng 2/2014.

Thăm Vườn Nhà Anh Trần Quan Danh 11 tháng 2/2014.
Thăm Vườn Nhà Anh Trần Quan Danh 11 tháng 2/2014.
Thăm Vườn Nhà Anh Trần Quan Danh 11 tháng 2/2014.
Ngày 11 tháng 2/2014, theo lời mời của anh Trần Quan Danh, đoàn GĐHH đã xuống Bến lức thăm vườn cây và ngôi nhà cổ của gia đình anh. Xin gởi đến Quý vị các hình ảnh:

 


01.- Chủ nhà đón khách từ ngoài ngỏ. Chị Quý (3CS) - Cô (Vợ Thầy Phí Minh Tâm) - C Hai (3CS) - C An (3CS) - A Đức(BH) - Thầy Tâm - C Thơ (3CS).


02.- A Lưu (7CS) - A Danh (3CS) - Cô Tâm - A Hoàng (10CS) - Thầy Lưu.


03.- Hàng trước: A Lượng (9CS) - A Nghĩa AH72) - A Lợi (Chồng C Hảo) - Thầy Tâm - A Hoàng (10CS)


04.- A Tài (1CS) - A Hoàng - Lan Thảo (HC87) - Thu (9CS) - Cô Tâm - A Lượng - A Nghĩa - A Lợi - A Lưu - Thầy Tâm - A Danh - A Đức.


05.- A Lượng và Thầy Tâm.


06.- A Lưu - A Hoàng - Thu Ánh (9CS) - C Hảo (5CS) - Thu (9CS).


07.- C Hảo - C Ngọc (vợ A Lưu) - Nga (vợ Bền) - Thanh Hồng (BH75) - Hạnh Phúc (10CS)


08.- Lan Thảo - Ánh - Thu - Cô Thảo (vợ Thầy Lưu) - Hảo - Nga - Hồng - Ngọc - Phúc.


09.- Lan Thảo và A Lạng (1CS).


10.- A Thảo (3CS) (bìa phải). Cô Thảo đang chụp hình buồng dừa sai quả.


11.- Nó đây !


12.- A Tài - Con A Thảo - A Lạng - C Thơ (3CS) - C Thu (BH) - Thu (khuất lá)


13.- Thu và Thầy Phan Thanh Lưu.


14.- Ngọc và Nga bên cây Đại Tướng Quân.


15.- Tiệc nhỏ trong ngôi nhà cỗ. Nhìn thấy mặt: C Hảo - C Quí - Thầy Tâm - Cô Tâm - C An.


16.- Bàn chay: Lan Thảo - A Lợi - A Lượng.


17.- Cô Tâm - C An - C Thơ - Hạnh Phúc.


18.- Các anh Nghĩa - Lưu - Lạng - Thảo - Đức.


19.- Thầy Lưu và AC Hoàng Ánh.


20.- Các chị Ngọc - Hảo - Quí và Cô Tâm.


21.- Cô Tâm - C An - C Thơ.


22.- A Thảo (3CS) - A Tài (1CS)


23.- Thầy Tâm - C Ánh (3CS) - Lan Thảo.


24.- Hạnh Phúc - Thu - Nga.


25.- Thu - Nga - Thanh Hồng - C Thu (BH)


26.- C Hảo - C Quí - Cô Tâm - C An.


27.- Trước ngôi nhà cổ của gia đình anh Danh.


28.- Tập thể trước cổng nhà a Danh. 
Hàng đứng: a Tài - a Nghĩa - Vợ a Danh - a Hoàng - c N Ánh - c Ngọc - H Phúc - c Ánh - c Hai - T Hồng - c Quí - c Hảo - c Thu - a Lạng.
Hàng ngồi: a Tiếng - a Lợi - a Lưu - a Danh - L Thảo - Nga - Thu - c Thơ - Thu Ánh.

Đăng lúc: 07:10:26 AM | 30-03-2018 | Đã xem: 1072


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop