Thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS ở Bến lức.

Thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS ở Bến lức.

Thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS ở Bến lức.

Thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS ở Bến lức.

Thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS ở Bến lức.
Thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS ở Bến lức.
Thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS ở Bến lức.
Hôm nay, chủ nhật 16 tháng 6.2019, các CSV HH cùng Thầy Cô Phan Thanh Lưu thăm vườn cây và ruộng lúa của anh Trần Quan Danh, khóa 3CS, ở Bến lức - Long An. Kính mời Quý vị xem hình.

Hình 1.- Nhà Từ Đường mới trùng tu xong từ ngôi nhà cỗ trước đây.

 

Hình 2.- Hình lưu niệm cùng gia đình. Từ trái qua: Hàng đứng : Nguyễn Thị Hảo (5CS) - Trần Quan Danh (3CS, chủ nhà) - Thầy Phan Thanh Lưu - Vũ Thị An (3CS) - Trần Minh Thơ (3CS) - Anh Tư (anh ruột a Danh).

            Hàng ngồi: Hứa Hữu Bền (9CS) - Nguyễn T Nguyệt Ánh (7CS) - A Lợi (OX chị Hảo) - A Thắng (OX chị Thơ) - A Tám (em ruột a Danh) - Cô Phan Thanh Lưu - Phạn Thị Thanh Thủy (HC81)

 

Hình 3.- Cô Lưu trước sân nhà.

 

Hình 4.- Cô Lưu và Thanh Thủy trước sân nhà.

 

Hình 5.- Thanh Thủy bên giàn gấc.

 

Hình 6.- Thanh Thủy bên đường hoa mười giờ.

 

Hình 7.- Thanh Thủy và Cô Lưu trong vườn.

 

Hình 8.- Thanh Thủy bên cây Sa la.

 

Hình 9.- Cô Lư và trái gấc.

 

Hình 10.- Cô Lưu và trái xi-rô.

 

Hình 11.- Thanh Thủy và cây xi-rô.

 

Hình 12.- Trên đường ra ruộng.

 

Hình 13.- Lúa mới sạ, đã lên xanh. Giống lúa thơm ngắn ngày.

 

Hình 14.- Ruộng lúa bên cạnh vườn cây.

 

Hình 15.- Anh Chị Hảo. 

 

Hình 16.- Thầy Cô Lưu.

 

Hình 17.- Anh Danh giới thiệu ruộng lúa.

 

Hình 18.- Dùng bữa cơm gia đình. 

 

Hình 19.- Hình này có thêm Bền.

Đăng lúc: 12:50:04 PM | 16-06-2019 | Đã xem: 948


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop