Thăm nhà Trưởng Tràng mồng 4 Tết Quý Mão

Thăm nhà Trưởng Tràng mồng 4 Tết Quý Mão

Thăm nhà Trưởng Tràng mồng 4 Tết Quý Mão

Thăm nhà Trưởng Tràng mồng 4 Tết Quý Mão

Thăm nhà Trưởng Tràng mồng 4 Tết Quý Mão
Thăm nhà Trưởng Tràng mồng 4 Tết Quý Mão
Thăm nhà Trưởng Tràng mồng 4 Tết Quý Mão
Chiều mống bốn Tết Quý Mão, 25.01.2023, các anh chị lớn tuổi đã đến thăm nhà anh Nguyễn Tấn Tài, khóa 1CS, Trưởng Tràng HH.

Hình 1: Từ trái qua : Hàng ngồi: Ngô Văn Tấn (2CS) - Nguyễn Tấn Tài (1CS) - A. Thắng (ÔX chị Thơ) - Trần Minh Thơ (3CS) - Nguyễn Hạnh Phúc (10CS) - Nguyễn Thị Hồng (9CS) .
Hàng đứng sau: Trần Bá (5CS) - Đào Duy Nghệ (1CS) - Hứa Hữu Bền - Đỗ Hoàng Ngọc (2CS) - Nguyễn Hữu Lạng (1CS)

 

Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Hữu Lạng - Đào Duy Nghệ - Đỗ Hoàng Ngọc - Trần Văn Hưng (1CS)

 

 

Đăng lúc: 01:40:58 PM | 25-01-2023 | Đã xem: 491


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop