Thăm Gia Đình Chị Phan Thị Phương, Khóa 7CS, Ở Châu Đốc.-

Thăm Gia Đình Chị Phan Thị Phương, Khóa 7CS, Ở Châu Đốc.-

Thăm Gia Đình Chị Phan Thị Phương, Khóa 7CS, Ở Châu Đốc.-

Thăm Gia Đình Chị Phan Thị Phương, Khóa 7CS, Ở Châu Đốc.-

Thăm Gia Đình Chị Phan Thị Phương, Khóa 7CS, Ở Châu Đốc.-
Thăm Gia Đình Chị Phan Thị Phương, Khóa 7CS, Ở Châu Đốc.-
Thăm Gia Đình Chị Phan Thị Phương, Khóa 7CS, Ở Châu Đốc.-
Ngày 11 tháng 11.2017, GĐHH đã tổ chức đi thăm gia đình chị Phan Thị Phương, khóa 7CS, tại Châu Đốc. Sau đây là một số hình ảnh.

Hình 1.- Tại nhà chị Phương. Từ trái qua: Nga (BX Bền) - Hảo (5CS) - Lưu (7CS) - Lợi (OX chị Hảo) - Danh (3CS)

 

 

Hình 2.- Hồng (9CS) - Ngọc (BX anh Lưu) - Nga - Hảo.

Hình 3.- Ngọc - Nga - Lưu - Lợi - Danh - An (6CS)

 

Hình 4.- Lưu - Lợi - Danh - Bền - An - Phương - Huấn (7CS)

 

Hình 5.- A Lưu hỏi thăm a Bá (OX chị Phương) bên giường bịnh.

 

Hình 6.- A Huấn đưa chị Phương xem hình cũ, thời học ở Trường CĐHH.

Hình 7.- Chị Nguyệt Ánh (7CS) xúc động.

Hình 8.- Xem hình cũ.

 

Hình 9.- Bền trao tiền tương trợ cho gia đình.

Hình 10.- Chị Phương nói lời cảm ơn mọi người đã quan tâm.

 

Đăng lúc: 08:41:10 AM | 26-05-2018 | Đã xem: 1132


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop