Thăm Cô Lê Xuân Mai và Cô Vương Ngọc Chính

Thăm Cô Lê Xuân Mai và Cô Vương Ngọc Chính

Thăm Cô Lê Xuân Mai và Cô Vương Ngọc Chính

Thăm Cô Lê Xuân Mai và Cô Vương Ngọc Chính

Thăm Cô Lê Xuân Mai và Cô Vương Ngọc Chính
Thăm Cô Lê Xuân Mai và Cô Vương Ngọc Chính
Thăm Cô Lê Xuân Mai và Cô Vương Ngọc Chính
Nhân dịp cuối năm 2023, GĐHH đã tổ chức đi thăm Cô Lê Xuân Mai, 02 12 2023 và Cô Vương Ngọc Chính, 09 12 2023.

 

 

  < Xin phép xóa hình này vì chụp Cô Lê Xuân Mai không được đẹp. Quí vị thông cảm>

 

 

 Hình 1.- Chị Nguyệt Ánh - Hứa Hữu Bền và Nguyễn Hạnh Phúc cùng Cô Lê Xuân Mai.

 

 

 < Xin phép xóa hình này vì chụp Cô Lê Xuân Mai không được đẹp. Quí vị thông cảm>

 

 

 Hình 2.- Anh Lê Minh Lộc, em Cô Mai, đứng bên cạnh Bền.-
Sức khỏe Cô Mai ngày càng kém. Hiện giờ Cô quên gần hết mọi sự đời. Cô không buồn nói, không bút đàm, hỏi Cô điều gì Cô cũng không buồn trả lời, không gật đầu hay lắc đầu.

 

 

 Hình 3.- Nguyễn Hạnh Phúc - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Cô Vương Ngọc Chính - Hứa Hữu Bền.

 

 

Hình 4.- Chị Nguyệt Ánh - Cô Chính và Bền.-
Tình hình sức khỏe của Cô Chính thì lần thăm sau tốt hơn lần trước. Trước nhà có mảnh vườn nhỏ, sáng sớm mỗi ngày Cô ra đấy trồng, tưới cây kiểng, cây rau có vị thuốc... nhờ vậy sức khỏe Cô cải thiện dần. 

Đăng lúc: 09:28:27 AM | 09-12-2023 | Đã xem: 353


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop