Thăm Cô Lê Xuân Mai - tháng 10.2018

Thăm Cô Lê Xuân Mai - tháng 10.2018

Thăm Cô Lê Xuân Mai - tháng 10.2018

Thăm Cô Lê Xuân Mai - tháng 10.2018

Thăm Cô Lê Xuân Mai - tháng 10.2018
Thăm Cô Lê Xuân Mai - tháng 10.2018
Thăm Cô Lê Xuân Mai - tháng 10.2018
Ngày 20 tháng 10.2018, GDHH đã tổ chức đi thăm Cô Lê Xuân Mai tại nhà riêng Quận Bình Thạnh.

Hình 1.-  Cô Lê Xuân Mai và các học trò Nguyễn Hạnh Phúc - Hứa Hữu Bền - Nguyễn Thị Hồng.

 

Hình 2.- Nguyễn Hạnh Phúc - Nguyễn Thị Hồng bên Cô.

 

Hình 3.- Nguyễn Thị Thu Ánh - Nguyễn Hạnh Phúc - Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Khải Hoàng cùng Cô Lê Xuân Mai và Thầy Hỗ.

 

Hình 4.-  Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đứng cạnh Cô.

Đăng lúc: 02:21:49 PM | 20-10-2018 | Đã xem: 1674


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop