Thăm chị Nguyễn Bạch Liễu, 7CS.

Thăm chị Nguyễn Bạch Liễu, 7CS.

Thăm chị Nguyễn Bạch Liễu, 7CS.

Thăm chị Nguyễn Bạch Liễu, 7CS.

Thăm chị Nguyễn Bạch Liễu, 7CS.
Thăm chị Nguyễn Bạch Liễu, 7CS.
Thăm chị Nguyễn Bạch Liễu, 7CS.
Được tin chị Nguyễn Bạch Liễu, khóa 7CS, bệnh nhiều, GĐHH đã tổ chức đến thăm chị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi vào sáng ngày 3/2/2024.

Hình 1.- Từ trái qua: Chị Nguyễn Bạch Liễu - Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, 7CS - Hứa Hữu Bền.

 

Đăng lúc: 08:39:35 AM | 08-02-2024 | Đã xem: 194


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop