Thăm Anh Nguyễn Cảnh Tường, CS1, 27 tháng 2 năm 2014.

Thăm Anh Nguyễn Cảnh Tường, CS1, 27 tháng 2 năm 2014.

Thăm Anh Nguyễn Cảnh Tường, CS1, 27 tháng 2 năm 2014.

Thăm Anh Nguyễn Cảnh Tường, CS1, 27 tháng 2 năm 2014.

Thăm Anh Nguyễn Cảnh Tường, CS1, 27 tháng 2 năm 2014.
Thăm Anh Nguyễn Cảnh Tường, CS1, 27 tháng 2 năm 2014.
Thăm Anh Nguyễn Cảnh Tường, CS1, 27 tháng 2 năm 2014.
Thứ năm 27 tháng 2 năm 2014, Nhóm Tương trợ GĐHH đã đi thăm anh Nguyễn Cảnh Tường, bị tai biến, ở Phú Giáo Bình dương.

 


01. Anh Nguyễn Cảnh Tường xúc động khi các bạn đến thăm.


02. AC Tường và anh Nguyễn Tấn Tài.


03. Từ trái qua: bạn Nguyễn Hạnh Phúc - a Nguyễn Văn Hường - a Nguyễn Hữu Lạng - a Tường - a Nguyễn Tấn Tài - chị Trần Minh Thơ - a Đỗ Hữu Lượng.


04. Hình lưu niệm: a Lượng - a Tài - Hạnh Phúc - Chị Thơ - AC Tường - a Hường - ( a Lạng chụp hình)

Đăng lúc: 07:26:47 AM | 30-03-2018 | Đã xem: 1249


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop