Nhóm Nhỏ GDHH "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh.

Nhóm Nhỏ GDHH "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh.

Nhóm Nhỏ GDHH "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh.

Nhóm Nhỏ GDHH "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh.

Nhóm Nhỏ GDHH "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh.
Nhóm Nhỏ GDHH "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh.
Nhóm Nhỏ GDHH "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh.
Ngày 25 tháng 2 năm 2015, nhóm nhỏ GDHH tổ chức "Đốt Tết" và chia tay Thúy Quỳnh, thủ quỹ nhóm TT, tại nhà anh Trần Phước Nghĩa, 5KS, Bàu Sen - Quận 5.


Hình 1.- Thúy Quỳnh - Lan Thảo - Thu Ánh - Thúy Nga - Hảo - Hòa Nguyệt Ánh.


Hình 2.- Trần Phước Nghĩa - Nguyễn Văn Lèo - Lê Ngọc Mỹ.


Hình 3.- Hai Thủ quỹ: Hạnh Phúc và Kim Ánh


Hình 4.- Nhà tu và nhà thơ: Đỗ Hữu Lượng - Trần Phân Sơn.


Hình 5.- C Thúy - Tuấn - Phúc - K Ánh.


Hình 6.- Bàn karaoke: Huệ - Quỳnh - Hằng - Hòa - Thúy (nghiêng) - Tuấn


Hình 7.- A Quyền - Nghĩa.


Hình 8.- Kim Ánh - Lan Thảo - Lượng - Thu Ánh


Hình 9.- Nga - Hảo - Phúc - N Ánh.


Hình 10.- N Ánh - Hòa - Huệ.


Hình 11.- Huệ - K Ánh - Lan Thảo.


Hình 12.- Dâu của Hòa Nam - Hòa Nam - Lèo - Mỹ.


Hình 13.- C Thúy - Quỳnh - Dâu HN - Hòa Nam


Hình 14.- Nghĩa - AC Quyền Tuấn.


Hình 15.- Lèo - Mỹ - Sơn.


Hình 16.- Cùng nâng ly. Mỹ - Sơn - Bền - Nghĩa. 


Hình 17.- Giao lưu cùng Mẹ C Hằng (Mẹ Vợ a Nghĩa)

Đăng lúc: 01:29:28 PM | 02-04-2018 | Đã xem: 1020


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop