Nhóm Nhỏ gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Nhóm Nhỏ gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Nhóm Nhỏ gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Nhóm Nhỏ gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Nhóm Nhỏ gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024
Nhóm Nhỏ gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024
Nhóm Nhỏ gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024
Ngày 26/3/2024, Nhóm Nhỏ CSV HH gặp lại Thầy Cô Trương Công Hiếu. Về Việt Nam lần này, Thầy Cô đi thăm nhiều nơi và Thầy bị dị ứng bột ngọt (MSG), may mắn Thầy đã vượt qua và chuẩn bị về lại Canada. Các CSV HH đã chúc mừng sức khỏe và tiễn Thầy Cô.

Hình 1.- Trước nhà hàng Yeebo: Hàng đứng trước: Chị Lê Thị Ngọc Quí (3CS) - Trấn Minh Thơ (3CS) - Cô Tâm Hiếu - Thầy Trương Công Hiếu - Người nhà Thầy.
Đứng phía sau, từ bên trái: Anh Ngô Văn Tấn (2CS) - Đỗ Hoàng Ngọc (2CS) - Ngô Đức Thịnh (1KS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS; đứng Sau Cô) - Trần Quan Danh (3CS) - Phạm Thị Thanh Thủy (HC81) - Nguyễn Văn Lèo (2KS) - Hứa Hữu Bền (9CS) - Người nhà Thầy - Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (7CS; hơi bị khuất) - Anh Lê Quốc Ân (1KS).

 

 

 Hình 2.- Anh Lê Quốc Ân - Hứa Hữu Bền - Ngô Đức Thịnh - Thầy Trương Công Hiếu - Chị Lê Thị Ngọc Quí - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Phạm Thị Thanh Thủy.

 

 Hình 3.- Anh Ngô Đức Thịnh - Thầy Trương Công Hiếu - Chị Lê Thị Ngọc Quí.

 

 Hình 4.- Hàng ngồi: Lê Ngọc Mỹ - Ngô Đức Thịnh - Hứa Hữu Bền.
 Đứng phía sau: Anh Nguyễn Văn Lèo - Lê Quốc Ân.

 

 

 Hình 5.- Phạm Thị Thanh Thủy - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh cùng 3 người nhà Thầy.

 

 Hình 6.- Thầy hỗ trợ từ thiện xã hội qua Nhóm Thiện Nguyện. Trong hình có: Anh Nguyễn Văn Lèo - Thầy Trương Công Hiếu - Cô Tâm Hiếu - Chị Trần Minh Thơ.

 

 

 Hình 7.- Thầy hỗ trợ BTC. Trong ảnh có: Hứa Hữu Bền - Lê Quốc Ân - Thầy Trương Công Hiếu.

 

 Hình 8.- Cô Tâm Hiếu tặng quà Chị Trần Minh Thơ.

 

 Hình 9.- Gia Đình Hóa Học cùng người nhà Thầy.

 

 Hình 10.- Thầy Cô và ....

 

 

 Hình 11.- các CSV lão thành. Trong hình có: Anh Ngô Văn Tấn - Trần Quan Danh - Đỗ Hoàng Ngọc - Nguyễn Văn Lèo.

 

 Hình 12.- Anh Nguyễn Văn Lèo và Thầy Trương Công Hiếu.

 

 Hình 13.- Thầy Cô và các CSV. Hàng ngồi: Chị Nguyệt Ánh - Thầy Cô Trương Công Hiếu - Chị Minh Thơ - Anh Ngô Văn Tấn.
 Hàng đứng phía sau: Anh Thịnh - Lèo - Ngọc - Bền - C Thanh Thủy - Lê Ngọc Mỹ - Lê Quốc Ân - Trần Quan Danh.

 

 Hình 14.- Cô Tâm Hiếu và chị Trần Minh Thơ.

 

 

Đăng lúc: 07:17:29 AM | 26-03-2024 | Đã xem: 316


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop