Nhóm Cafe Công viên : Giữ lửa Gia đình Hóa học.

Nhóm Cafe Công viên : Giữ lửa Gia đình Hóa học.

Nhóm Cafe Công viên : Giữ lửa Gia đình Hóa học.

Nhóm Cafe Công viên : Giữ lửa Gia đình Hóa học.

Nhóm Cafe Công viên : Giữ lửa Gia đình Hóa học.
Nhóm Cafe Công viên : Giữ lửa Gia đình Hóa học.
Nhóm Cafe Công viên : Giữ lửa Gia đình Hóa học.
Sáng thứ bảy, 1/4/2023, cũng như những sáng thứ bảy từ nhiều năm nay, Nhóm Cafe Công viên vẫn có mặt tầm 7:30 - 9:00 tại công viên Lê Thị Riêng, 875 CMT8 - quận 10. Và ngọn lửa thân tình GĐHH vẫn được giữ mãi.....

 

 Từ trái qua : Hứa Hữu Bền - Nguyễn Văn Răng - Lê Văn Thắng - Lâm Tấn An - Nguyễn Hạnh Phúc - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh.

 

 Lê Ngọc Mỹ (4KS) - ...

 

 Nguyễn Thị Thu Ánh (9CS) - ...

 

 Nguyễn Văn Răng (10CS) - Lê Văn Thắng (10CS) - Lâm Tấn An (6CS) - Nguyễn Hạnh Phúc (10CS) - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (7CS) - Nguyễn Thị Tuấn (8CS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Nguyễn Thị Thu Ánh (9CS)

 

Đăng lúc: 06:09:40 AM | 01-04-2023 | Đã xem: 490


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop