Một Số Hình Ảnh Của 3 Thầy Từ Mỹ Về VN.-

Một Số Hình Ảnh Của 3 Thầy Từ Mỹ Về VN.-

Một Số Hình Ảnh Của 3 Thầy Từ Mỹ Về VN.-

Một Số Hình Ảnh Của 3 Thầy Từ Mỹ Về VN.-

Một Số Hình Ảnh Của 3 Thầy Từ Mỹ Về VN.-
Một Số Hình Ảnh Của 3 Thầy Từ Mỹ Về VN.-
Một Số Hình Ảnh Của 3 Thầy Từ Mỹ Về VN.-
Thầy Cô Trần Đại Năng - Bùi Văn Hồng và Hồ Bảo Nhàn đã thăm hỏi, gặp gỡ một số thành viên trong GDHH.

Thăm anh Nguyễn Thanh Minh ở Cai lậy:
 


Hình 1.- Thầy Hồ Bảo Nhàn - Bùi Văn Hồng và Trần Đại Năng cùng anh Nguyễn Thanh Minh.

Thăm anh Diệp Trường Thạnh ở Cần Thơ:


Hình 2.- ThCo Trần Đại Năng - ThCo Bùi Văn Hồng - Cô Hồ Bảo Nhàn - AC (?) Diệp Trường Thạnh.


Hình 3.- Th Hồ Bảo Nhàn đã vào vị trí!


Hình 4.- Th Hồ Bảo Nhàn và a Diệp Trường Thạnh.

Gặp Nhóm Từ Thiện GDHH&BH ở Sài gòn:


Hình 5.- Tại Nhà hàng Vọng Các - Quận 8. Từ trái qua: Cô Nhàn (Thủy) - ThCo Hồng - Bền - Th Nhàn - a Lèo - A Lưu - a Linh - Hạnh Phúc - Kim Ánh.


Hình 6.- a Linh - H Phúc - Ngọc Hạnh (AH75) - Kim Ánh - ThCo Hồng - ThCo Nhàn.


Hình 7.- a Linh - a Mỹ - H Phúc - Ngọc Hạnh - K Ánh.


Hình 8.- Bền ngồi giữa Th Hồng và Th Nhàn.


Hình 9.- A Lèo đang nói về công việc từ thiện.

Đăng lúc: 01:33:28 PM | 02-04-2018 | Đã xem: 1221


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop