Lớp Tôi .- Ninh Vũ, 1CS

Lớp Tôi .- Ninh Vũ, 1CS

Lớp Tôi .- Ninh Vũ, 1CS

Lớp Tôi .- Ninh Vũ, 1CS

Lớp Tôi .- Ninh Vũ, 1CS
Lớp Tôi .- Ninh Vũ, 1CS
Lớp Tôi .- Ninh Vũ, 1CS
Từ lúc biết cắp sách đến trường, tôi qua nhiều trường lớp do hoàn cảnh . Lớp chót tôi học ở trường tiểu học, chỉ có vài lớp và chắc không có tên, nên mọi người gọi là trường “hãng nước đá “vì cạnh một hãng làm nước đá cây dài khoảng cả thước ...

 

 

Đăng lúc: 09:44:31 AM | 24-03-2018 | Đã xem: 1245


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop