Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Chơi - Ngọc Dung - 9CS

Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Chơi - Ngọc Dung - 9CS

Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Chơi - Ngọc Dung - 9CS

Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Chơi - Ngọc Dung - 9CS

Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Chơi - Ngọc Dung - 9CS
Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Chơi - Ngọc Dung - 9CS
Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Chơi - Ngọc Dung - 9CS
Được tin Thu từ Âu Châu sang California chơi, tôi đáp chuyến xe lửa chiều thứ sáu đến Los Angeles để cùng với Thu Dung ra phi trường Ontario đón bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng lúc: 08:34:38 AM | 24-03-2018 | Đã xem: 1089


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop