Khóa 9CSHH họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường

Khóa 9CSHH họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường

Khóa 9CSHH họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường

Khóa 9CSHH họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường

Khóa 9CSHH họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường
Khóa 9CSHH họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường
Khóa 9CSHH họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường
Kỷ niệm 50 năm ngày ra trường, 10/7/1973, khóa 9 CSHH đã có buổi hop mặt vào sáng 02/7/2023 tại quận 10 HCMC.

Hính 1.- Khóa 9CS; từ trái sang :
          - Hàng đứng: Nguyễn Văn Trường - Tăng Văn Bình - Đỗ Hữu Lượng - Nguyễn Thế Hiểu - Hứa Hữu Bền - Khưu Văn Đặng - Lê Văn Toán.
           - Hàng ngồi : BX Bền - Phan Thị Mai Khôi - Nguyễn Thị Thu Ánh - Bùi Tuyết Hồng.-

 

Hình 2:
- Hàng đứng: Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Nguyễn Tấn Tài (1CS) - Trần Hữu Tiếng (3CS) - Nguyễn Thế Hiểu - Hứa Hữu Bền - Khưu Văn Đặng - Tăng Văn Bình - Nguyễn Văn Trường - Đỗ Hữu Lượng - Lâm Tấn An (6CS) - Nguyễn Thanh Minh (7CS) - Lê Văn Toán - Lâm Minh Hùng (10CS) - Nguyễn Văn Răng (10CS) - Lê Văn Thắng (10CS) - Trịnh Quốc Thái (8CS).-
- Hàng ngồi : Nguyễn Hạnh Phúc (10CS) - Nguyễn Thị Thu Ánh - Bùi Tuyết Hồng - Phan Thị Mai Khôi - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (7CS) - Lê Thị Ngọc Lan (8CS) - Lê Thị Kim Hạnh (8CS) - Đặng Văn Lưu (7CS) - Trần Hưng (10CS).-

 

Hình 3.- 

 

 Hình 4.-

 

 

 Hình 5.- Trần Hưng (10CS) - Hứa Hữu Bền 9(CS)

 

 

 Hình 6.- Bùi Tuyết Hồng (9CS) - Lê Văn Toán (9CS) - Trần Hữu Tiếng (3CS) - Tăng Văn Bình (9CS)

 

 Hình 7.- Nguyệt Ánh (7CS) - Ngọc Lan (8CS)- Kim Hạnh (8CS) - Trịnh Quốc Thái (8CS).

 

 Hình 8.- Lâm Minh Hùng (10CS) - Nguyễn Thanh Minh (7CS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Nguyễn Tấn Tài (1CS).

 

 

 Hình 9.- Đỗ Hữu Lượng - Nguyễn Thế Hiểu - Khưu Văn Đặng - Nguyễn Văn Trường.

  

 Hình 10.- Mai Khôi - Hạnh Phúc - BX Bền - Thu Ánh.

 

 

 Hình 11.- Toàn cảnh tiệc họp mặt.-

 

Đăng lúc: 12:18:41 PM | 02-07-2023 | Đã xem: 492


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop