Khóa 10CS Họp Mặt - Đi Thăm Cô Vương Ngọc Chính - Cô Lê Xuân Mai.

Khóa 10CS Họp Mặt - Đi Thăm Cô Vương Ngọc Chính - Cô Lê Xuân Mai.

Khóa 10CS Họp Mặt - Đi Thăm Cô Vương Ngọc Chính - Cô Lê Xuân Mai.

Khóa 10CS Họp Mặt - Đi Thăm Cô Vương Ngọc Chính - Cô Lê Xuân Mai.

Khóa 10CS Họp Mặt - Đi Thăm Cô Vương Ngọc Chính - Cô Lê Xuân Mai.
Khóa 10CS Họp Mặt - Đi Thăm Cô Vương Ngọc Chính - Cô Lê Xuân Mai.
Khóa 10CS Họp Mặt - Đi Thăm Cô Vương Ngọc Chính - Cô Lê Xuân Mai.
Ngày 8 tháng 7.2017, khóa 10CS đã ngồi lại cùng nhau sau 43 năm rời trường. Sau đó, các bạn đi thăm Cô Vương Ngọc Chính và Cô Lê Xuân Mai, hai trong số những Thầy Cô thân thương mà mình từng được học.


Hình 1.- Khóa 10CS, từ trái qua: Phạm Văn Minh - Danh Tuấn - Trịnh Khắc Thanh - Nguyễn Hoàng Phi - Thái Châu Vinh - Lê Văn Thắng - Phạm Thị Tự Minh - Trịnh Thị Thúy Quỳnh - Nguyễn Hạnh Phúc - Trần Hưng - Nguyễn Khải Hoàng - Nguyễn Văn Răng - Lương Tố Hà - Nguyễn Khương Minh.


Hình 2.- Toàn cảnh tiệc.


Hình 3.- Lương Tố Hà - Thúy Quỳnh - Tự Minh - Khương Minh - (Bạn hữu) - Phạm V Minh - Phi.


Hình 4.- Trước nhà Cô Chính: Từ trái qua: Bền - Thầy Anh (Phu quân Cô Chính) - Khương Minh - Tự Minh - Cô Vương Ngọc Chính - Thúy Quỳnh - Thái Châu Vinh - Khải Hoàng - Tố Hà - Trần Hưng.
Hàng ngồi: Phi - Răng.


Hình 5.- Trong nhà Cô Vương Ngọc Chính.


Hình 6.- Trong nhà Cô Lê Xuân Mai. Từ trái qua: Khải Hoàng - Thúy Quỳnh - Răng - Hưng - Tố Hà - Khương Minh - Bền.


Hình 7.- Cô Mai ngày xưa và bây giờ.

Đăng lúc: 01:01:30 PM | 04-04-2018 | Đã xem: 1437


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop