Họp Mặt Với Chị Đặng Thị Yến, 5CS.-

Họp Mặt Với Chị Đặng Thị Yến, 5CS.-

Họp Mặt Với Chị Đặng Thị Yến, 5CS.-

Họp Mặt Với Chị Đặng Thị Yến, 5CS.-

Họp Mặt Với Chị Đặng Thị Yến, 5CS.-
Họp Mặt Với Chị Đặng Thị Yến, 5CS.-
Họp Mặt Với Chị Đặng Thị Yến, 5CS.-
Chiều ngày 6 tháng 1 năm 2016, GDHH có buổi họp mặt nhỏ, đơn sơ và ấm cúng cùng chị Đặng Thị Yến, khóa 5CS, từ Mỹ về, tại Quán Huế Kim Long - Quận 3.


Hình 1.- A Phạm Thế Mỹ (5CS) - C Nguyễn Thị Hảo (5CS) - Hạnh Phúc (10CS) - Thúy Nga (BX Bền) - Trần Bá (5CS) - Nguyễn Thị Hồng (9CS) - Đặng Thị Yến (5CS) - Phạm Ngọc Khuê (5CS) - Lê Văn Mai (5CS)


Hình 2.- Nguyễn Thị Hảo - Hạnh Phúc - Thúy Nga.


Hình 3.- Trần Bá - Nguyễn Thị Hồng - Đặng Thị Yến - Phạm Ngọc Khuê - Lê Văn Mai.


Hình 4.- HH Bền (cuối bàn)

Đăng lúc: 01:58:25 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 1116


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop