Hop mặt thường niên GĐHH 2023 và kỷ niệm ngày HH 1-2

Hop mặt thường niên GĐHH 2023 và kỷ niệm ngày HH 1-2

Hop mặt thường niên GĐHH 2023 và kỷ niệm ngày HH 1-2

Hop mặt thường niên GĐHH 2023 và kỷ niệm ngày HH 1-2

Hop mặt thường niên GĐHH 2023 và kỷ niệm ngày HH 1-2
Hop mặt thường niên GĐHH 2023 và kỷ niệm ngày HH 1-2
Hop mặt thường niên GĐHH 2023 và kỷ niệm ngày HH 1-2
Hôm nay, 05 02 2023, Gia Đình Hóa Học tổ chức họp mặt thường niên và kỷ niệm 60 năm ngày Hóa Học 1. 2. 1963.

 

 

Hình 01.-  Tiêu đề mới từ tên gọi cũ .-

 

 

Hình 02: Từ trái qua: Thanh Thủy + Lê Vinh (HC81) -  Phạm Thị Thu + Lâm Thị Kim Anh + Nguyễn Thị Phượng (BH75)

 

 Hình 03: Lê Vinh + Tuyết Sương (HC81) - Trần Bá (5CS) - Thanh Thủy (HC81)

 

 

Hình 04: Lê Vinh + Tuyết Sương

 

Hình 05:  Thu Ánh (9CS) - Hạnh Phúc (10CS, Thủ quỹ) - Nga (BXã Bền).

 

 Hình 06: Hàng đứng: Tuyết Sương + Lê Vinh + Thanh Thủy (HC81)

Hàng ngồi: Nguyễn Thị Hão (5CS) - Mai Khôi (ngó nghiêng) - Nguyệt Ánh (7CS) - Đặng Thị Cúc + Thanh Xuân + Ngọc Lan (8CS)

 

 

Hình 07: Lê Tấn Vang (3KS) - Phạm Lê Sơn Hà (AH73) - Trần Bá -  Lê Ngọc Mỹ (4KS)

 

 

 Hình 08: Tuyết Sương + Thanh Thủy (HC8!) - Trần Bá - Lê Vinh - Phạm Thị Thu (BH75)

 

 

Hình 09: Phạm Thị Thu + Kim Anh +  Ánh Nguyệt  + Nguyễn Thị Phượng (BH75)

 

 

Hình 10: Trần Quan Danh (3CS) - Nguyễn Tấn Tài (1CS, Trưởng Tràng) - Đỗ Hữu Lượng (9CS) - Lâm Tấn An (6CS)

 

 

Hình 11: BĐD BKACE: Phạm Hồng Việt (HC88) -     - Lê Thị Kim Phụng -      -  

 

 Hình 12: Lê Thị Bích Thủy (2CS) - Trần Minh Thơ (3CS) - A Thắng (OX Thơ) - Trần Quan Danh (3CS)

 

 Hình 13: Trần Bá - Từ Quốc Gia (7CS) - Lê Thị Ngọc Quí (3CS) - Lê Thị Bích Thủy (2CS)

 

 

 

Hình 14: Lê Tấn Vang - Phạm Lê Sơn Hà - Lê Ngọc Mỹ.

 

 Hình 15: Ngô Đức Thịnh + Lê Minh Mẫn (1KS) - Nguyễn Văn On (2KS) - Lê Tấn Vang - Phạm Lê Sơn Hà.

 

Hình 16:  Mai Khôi (9CS) - Nguyễn Thị Hảo (5CS) - Nguyệt Ánh (7CS) - Đặng Thị Cúc (8CS)

 

 

 

 Hình 17: Đặng Thị Cúc + Thanh Xuân + Ngọc Lan + Kim Hạnh + Nguyễn Thị Tuấn (8CS) 

 

 Hình 18: Trần Tấn Việt (Phó Khoa KTHH) - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Nguyễn Quang Long (Phó Khoa KTHH) - Đào Văn Thịnh (AH79) + Huỳnh Thum (AH79) -    (HC97)

 

 Hình 19: ca sĩ trẻ của BKACE đang hát .

 

 Hình 20: Hứa Hữu Bền - Nguyễn Thanh Minh + Chu Văn Huấn + Nguyễn Văn Hưng (7CS) -  Nguyễn Văn Răng (10 CS)

 

 

 Hình 21: Các bạn trẻ BĐD BKACE và GĐHH 

 

 Hình 22: Thầy Lưu Tiến Hiệp - Nguyễn Quang Long (Phó Khoa KTHH) và các bạn trẻ.

 

 Hình 23: Hứa Hữu Bền và các chị, các bạn.

 

 Hình 24: Hứa Hữu Bền - Nguyễn Thanh Minh - Nguyễn Thị Tuấn - Chu Văn Huấn - Nguyễn Văn Hưng - Nguyễn Văn Răng.

 

 Hình 25: Trần Tấn Việt - Nguyễn Quang Long (Hai Phó Khoa KTHH) - Hứa Hữu Bền - Nguyễn Thanh Minh - Chu Văn Huấn - Nguyễn Văn Hưng.

 

 Hình 26.- Toàn cảnh tiệc.

 

Đăng lúc: 10:39:45 AM | 05-02-2023 | Đã xem: 724


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop