Họp mặt tất niên khóa 1KS

Họp mặt tất niên khóa 1KS

Họp mặt tất niên khóa 1KS

Họp mặt tất niên khóa 1KS

Họp mặt tất niên khóa 1KS
Họp mặt tất niên khóa 1KS
Họp mặt tất niên khóa 1KS
Chiều 22.01.2019, khóa 1KS có buổi họp mặt thân mật tất niên.

Hình 1.- Tiệc họp mặt tất niên khóa 1KS.- Hàng đứng: Lê Quốc Ân - Nhạc sĩ - Ngô Đức Thịnh - Huỳnh Ngọc Kỳ - Bùi Văn Việt - Trịnh Khánh Lộc - Lê Viết Mỹ - Phạm Khương.

            Hàng ngồi: Ca sĩ - Lê Minh Mẫn - Hoàng Thọ Vĩnh - Hứa Hữu Bền (9CS) - Nguyễn Văn Kiêng (1KS) - Nguyễn Văn Lèo (2KS)

 

Hình 2.-  Ca sĩ đang hát.

 

Hình 3.- A Nguyễn Văn Kiêng đang hát.

 

Hình 4.-  A Bùi Văn Việt đang hát.

 

Hình 5.- A Lê Viết Mỹ đang hát.

 

 Hình 6.- A Ngô Đức Thịnh đang hát.

 

Hình 7.- A Huỳnh Ngọc Kỳ đang hát.

 

Hình 8.-  A Nguyễn Văn Kiêng đang hát.

 

Hình 9.- A Hoàng Thọ Vĩnh đang hát.

 

Hình 10.- A Phạm Khương đang hát.

 

Hình 11.-  A Lê Viết Mỹ đang nhảy cùng ca sĩ khách mời.

Đăng lúc: 07:14:45 AM | 23-01-2019 | Đã xem: 1247


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop