Họp Mặt Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 52.-

Họp Mặt Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 52.-

Họp Mặt Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 52.-

Họp Mặt Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 52.-

Họp Mặt Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 52.-
Họp Mặt Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 52.-
Họp Mặt Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 52.-
Một ngày đầu Xuân đẹp trời 1 3 2015, chủ nhật thứ nhì sau Tết nguyên đán Ất Mùi, GDHH đã tổ chức mừng Sinh nhật Hóa Học lần thứ 52 tại Khu Du lịch Văn Thánh, Quận Bình Thạnh


Hình 1.- Khu vực tiếp tân. Từ trái qua: Thu Ánh (9CS) - Thơ (3CS) - Cúc (8CS), đang ghi sổ - H Phúc (10CS) - Hà (8CS) - Hồng (9CS)


Hình 2.- Hoàng (10CS) - Hảo (5CS) - T Ánh -


Hình 3.- Cúc - H Phúc - Hà.


Hình 4.- Ngô Đức Thịnh, 1KS, bìa trái.


Hình 5.- Kim Ánh (AH74) - Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng Khoa) - Lèo (2KS)


Hình 6.- Một bạn khóa AH75 đang ghi sổ.


Hình 7.- Một bạn khóa AH79 đang ghi sổ.


Hình 8.- Bên cạnh là Mai Đức Vĩnh (3KS) - Huỳnh Ngọc Kỳ (1KS) - Ngô Đức Thịnh (1KS)


Hình 9.- Trần Phân Sơn (5KS) - Nguyễn Văn Lèo (2KS)


Hình 10.- Chị Quí Tỵ (Bạn hữu)


Hình 11.- Chị Trung Thu (Bạn hữu), đứng sau H Phúc.


Hình 12.- A Võ Đông Khai, 2KS - NK Hoàng (10CS)


Hình 13.- Thu Ánh (9CS) - Thơ (3CS) - H Phúc và a Võ Đông Khai.


Hình 14.- Bánh sinh nhật đã sẵn sàng.


Hình 15.- Những Đại diện Thầy Cô cắt bánh sinh nhật: Thầy Lưu Dzuẫn - Thầy Phan Thanh Lưu - Cô Lê Xuân Mai.


Hình 16.- Đại diện các khóa cùng thắp nến.


Hình 17.- Thắp thay cho những khóa vắng mặt.


Hình 18.- Các Đai diện thắp nến. Hàng ngồi: Thầy PT Lưu - Cô LX Mai - Thầy Lưu Dzuẫn.
Hàng đứng giữa: Hưng (HC81) - Bền (9CS) - Lèo (2KS) - Hảo (5CS) - ? - Kiên (AH78) - Thơ (3CS) - Nam (Trưởng Khoa) - Q Anh (AH73) - Mỹ (4KS) - Tân (8CS) - K Ánh (AH74).
Hàng sau cùng: Linh (AH76) - ? - Mẫn (AH79) - An (6CS) - N Ánh (7CS) - Hòa Nam (BH73)


Hình 19.- Đại diện BLL và Trường cùng cắt bánh: Kim Ánh - Mỹ - Bền - Nam (Trưởng khoa) - Lèo - Linh


Hình 20.- Trên sân khấu: Khóa 8CS: Tân - Lan - Xuân - Cúc - Tuấn - Yến - và N Ánh (7CS) - Huấn (7CS).
H Phúc đang duy trì ngọn lửa cho nến.


Hình 21.- Khóa 1KS: Ân - Kỳ - Dũng - Thịnh.


Hình 22.- Khóa 2 KS: Khai - Lèo.


Hình 23.- Các bạn hơi... trẻ: Mẫn (AH74) - ? - Hưng (HC81) - ? - ? - Thanh Thủy (HC81) - Hồng Mai (HC81) - Lộc (HC81) - Lê Vinh (HC81)


Hình 24.- Khóa 5KS và 2 cô dâu: AC Huệ Sơn - AC Nghĩa Hằng - Thuận - Huỳnh Sáu.


Hình 25.- Khóa 10CS trên sân khấu: H Phúc - Trần Hưng - Răng - Thanh - Thắng - Nam - Hoàng. Trong khi Sơn và Hồng đang duy trì ngọn lửa cho nến


Hình 26.- Khóa 9CS: Lượng Hồng - T Ánh - AC Bền Nga.


Hình 27.- Khóa BH75. Thu Hà - Lê Thị Lệ - Ánh Nguyệt - Thúy Phượng - Phạm Thị Thu - Huỳnh Hoa Mỹ.


Hình 28.- Khóa 3CS. A Trần Hữu Tiếng - AC Thắng Thơ - Trần Quan Danh.


Hình 29.- AC Thắng Thơ.


Hình 30.- Trần Phân Sơn và tốp ca "4 Con Mèo": Tuấn - Huệ - Hằng - Ánh.


Hình 31.- Hai bạn hữu hát mừng. Chị ? - C Quí Tỵ.


Hình 32.- Bùi Thế Mẫn (AH74).


Hình 33.- Mai Đức Vĩnh (3KS)


Hình 34.- Một bạn khóa AH79


Hình 35.- Hòa Nam (BH73) và điệu nhảy zumba.


Hình 36.- Nguyễn Đình Đạt (AH74)


Hình 37.- Trần Phân Sơn, đội trưởng văn nghệ.


Hình 38.- Kim Ánh (AH74) và TP Sơn.


Hình 39.- Thêm một bài hát mừng của nhóm "4 Con Mèo"


Hình 40.- Lê Quốc Ân, MC.


Hình 41.- Hứa Hữu Bền đang đọc báo cáo hoạt động Hội CSV.


Hình 42.- Phan Thanh Sơn Nam đang nói chuyện vè hoạt động nhà Trường.


Hình 43.- Nguyễn Văn Lèo nói chuyện về hoạt động từ thiện.


Hình 44.- Hạnh Phúc, Thủ quỹ Tương trợ và quỹ Sinh hoạt GDHH.


Hình 45.- Nguyễn Huyền Linh, Kế toán trưởng CSV.


Hình 46.- Lê Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Đối ngoại Từ Thiện GDHH&BH.


Hình 47.- Kim Ánh, Thủ quỹ Từ Thiện GDHH&BH.


Hình 48.- Các bạn khóa 79 và Nguyễn Thế Thanh (TC94)


Hình 49.- Lê Tấn Vang (3KS) - Dương Tiểu Nam (10CS) - Tô Văn Dũng (1KS)


Hình 50.- Võ Hữu Thảo (AH75) - Lê Trung Kiên (AH78)


Hình 51.- Thanh Thủy (HC81) - ?


Hình 52.- Thanh Thủy (TC81) - Nguyễn Thị Lý (6CS) - ? .


Hình 53.- Đỗ Hữu Lượng (9CS) - Quyền (Chồng Chị Tuấn, 8CS)


Hình 54.- Huệ (Vợ a Sơn, 5KS) - Hằng (Vợ a Nghĩa, 5KS) - Tuấn (8CS)


Hình 55.- Lê Văn Thắng (10CS) - Trịnh Khắc Thanh (10CS)


Hình 56.- Trần Hưng (10CS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Phan Tuấn Cương (4KS)


Hình 57.- Cô Lê Xuân Mai và Mai Đức Vĩnh (3KS)


Hình 58.- Xuân Thành (AH75) - Huỳnh Thị Sơn (AH75) - Lê Thị Lệ (BH75) và con trai (Thuyên)


Hình 59.- Lâm Tấn An (6CS, thứ hai từ trái) và các anh khóa 1KS : Tô Văn Dũng (CGV) - Huỳnh Ngọc Kỳ - Ngô Đức Thịnh - Lê Quốc Ân.


Hình 60.- Hai bạn khóa AH79.


Hình 61.- Kim Ánh (AH74) - Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng Khoa)


Hình 62.- ? - Hùynh Văn Thum (AH79) - ? - Đào Văn Thịnh (AH79) - ?.


Hình 62b.- Hòa Nam (BH73) và Nguyễn Huyền Linh (4KS) đến chào Cô LX Mai.


Hình 63.- Hòa Nam giới thiệu con dâu với Cô LX Mai.


Hình 64.- A Nguyễn Văn Hường (1CS)


Hình 65.- A Hường đang nói chuyện trường lớp ngày xưa.


Hình 66.- A Trần Quan Danh (3CS) đang giới thiệu về mình.


Hình 67.- C Tuấn (8CS) đang giới thiệu các bạn khóa 8CS.


Hình 68.- Các bạn khóa 8CS. Hàng đứng: Cúc - Tuấn - Hà - Tân.
Hàng ngồi : Hồng (9CS) - Xuân - Yến - Lan.


Hình 69.- Khóa 9CS: Lượng - Bền - Hồng.


Hình 70.- Khóa 10CS. Đứng: Hoàng - Nam - Thắng - Thanh - H Phúc - Răng - Trần Hưng.


Hình 71.- Hòa Nam giới thiệu khóa BH73: chỉ có một mình !


Hình 72.- và con dâu


Hình 73.- Khóa BH75. Hàng đứng: Lệ - Hoa Mỹ - Thu Hà.
Hàng ngồi: Phạm Thị Thu - Ánh Nguyệt - Thúy Phượng.


Hình 74.- Khóa BH75 hoan nghênh !


Hình 75.- Bốn anh em trên một chiếc xe tăng 1KS: Dũng - Kỳ - Ân - Thịnh.


Hình 76.- Khóa 2KS hôm nay có tôi (Lèo) và Võ Đông Khai !


Hình 77.- Khóa 3 KS cũng có Mai Đức Vĩnh - Lê Tấn Vang CGV).


Hình 78.- Khóa 4KS có Nguyễn Huyền Linh - Phan Tuấn Cương - Lê Ngọc Mỹ !


Hình 79.- Khóa 5 KS (AH72) có Trần Phân Sơn - Huỳnh Sáu - Bùi Hữu Thuận - Trần Phước Nghĩa.


Hình 80.- Khóa mình có mặt cũng đông chứ !


Hình 81.- Thêm 2 cô dâu HH.


Hình 82.- Khóa AH73 có tôi: Nguyễn Quốc Anh !


Hình 83.- Khóa AH74 có chúng tôi: Nguyễn Đình Đạt - Trần Kim Ánh - Bùi Thế Mẫn.


Hình 84.- Khóa AH75: Huỳnh Thị Sơn - Châu T Xuân Thành - Võ Hữu Thảo - ? .


Hình 85.- Các bạn khóa AH76 > AH79. 


Hình 86.- Hàng đứng: ? - Huỳnh Văn Thum (AH79) - ? - Tạ Minh Mẫn (AH79) - Nguyễn Trọng Linh (AH76) - Đào Văn Thịnh (AH79) - ?
Hàng ngồi: Lê Trung Kiên (AH78) - ? - ? - Nguyễn Thế Thanh (TC94)


Hình 87.- Các bạn khóa HC81. Đứng: Nguyễn Thanh Lộc - Lê Thanh Hưng - ? - Hải Yến - Thanh Thủy - ?


Hình 88.- Nguyễn Thế Thanh (TC94) , hiện là Bác sĩ.


Hình 89.- Lê Tuấn Dân, CGV.


Hình 90.- Thầy Trò bên nhau.

Hình 91.- Bạn không chia khóa.


Hình 92.- Đồng môn không phân chia tuổi tác.


Hình 93.- Cùng nhớ về ngày xưa.


Hình 94.- Cùng hoan nghênh những hoạt động hiện nay của Hội.


Hình 95.- Chỉ có Thầy và Bạn.


Hình 96.- Khóa 8CS có thêm một bạn lâu nay chưa từng họp mặt (đứng sau): Nguyễn Thị Yến (vợ a Trang Văn Cường, 1KS)


Hình 97.- C Yến đến chào các anh khóa 1KS.


Hình 98.- Trần Phân Sơn và các nhân viên nhạc cụ - âm thanh.


Hình 99.- Bài ca tạm biệt.

Video họp mặt SNHH 52:
Đăng lúc: 05:40:10 AM | 05-04-2018 | Đã xem: 1104


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop