Họp Mặt Mừng Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 53.-

Họp Mặt Mừng Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 53.-

Họp Mặt Mừng Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 53.-

Họp Mặt Mừng Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 53.-

Họp Mặt Mừng Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 53.-
Họp Mặt Mừng Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 53.-
Họp Mặt Mừng Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 53.-
Chủ nhật 21 tháng 2 năm 2016, GDHH tổ chức họp mặt mừng Sinh nhật Hóa Học lần thứ 53 tại Nhà hàng Đông Hồ Eden, Quận 10 HCM.

Các hình ảnh:

Thực hiện bởi: Lê Quốc Ân - Hứa Hữu Bền.-


Hình 01.- Mừng Sinh nhật Trường lần thứ 53. 


Hình 02.- Tại bàn Tiếp tân. Một số thành viên BTC; HH Bền (trước bàn) và NV Lèo - NTT Ánh - NH Phúc - NT Hảo (sau bàn)


Hình 03.- Những người đến sớm.


Hình 04.- Hàng đứng, từ trái qua: LM Mẫn (1KS) - TM Thơ (3CS) - NT Hảo (5CS) - ĐT Cúc (8CS) - NK Hoàng (10CS) - LN Mỹ (4KS, BTC) - PT Cương (4KS) - PLS Hà (AH73) - VC Thành (4KS) - NH Linh (4KS, quay phim) - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Thầy Phạm Đình Phương.
Hàng ngồi: ĐTL Thảo (HC87) - TP Sơn (AH72, BTC) - LQ Ân (1KS, BTC)


Hình 05.- PLS Hà (AH73) - Thầy Lưu Tiến Hiệp - PT Sơn Nam (HC94, Trưởng Khoa) - PT Hoàng Anh (HC96, GV) - LQ Ân (1KS) - LM Mẫn (1KS) - Thầy Phạm Đình Phương - HT Phong (HC96, GV).


Hình 06.- Khóa 8CS tại bàn Tiếp tân. Đứng kế bên chị NT Hảo (5CS) là LTN Lan - LTK Hạnh - NTT Xuân - ĐT Cúc - LTN Quý (không rõ mặt)


Hình 07.- Thầy Phạm Đình Phương - LM Mẫn (1KS) - NV Lèo (2KS) 


Hình 08.- PT Sơn Nam - NV Lèo (2KS) - Thầy Phan Thanh Bình (HC80, GĐ ĐHQG-HCM) - Thầy Lưu Dzuẫn - Thầy Phạm Đình Phương - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Chị TM Thơ (3CS)


Hình 09.- Các bạn hữu Mai - Hà - Vân trước bàn Tiếp tân.


Hình 10.- NT Huệ (BX a TP Sơn - AH72) và Cúc - Quý - Lan - Hạnh (8CS)


Hình 11.- LM Mẫn và Thầy Phạm Đình Phương.


Hình 12.- Hai bạn hữu : LT MỹTuyết và Kim Vân.


Hình 13.- Hoàng Anh (HC96) và NV Minh (1CS)


Hình 14.- Các bạn khóa 8CS và anh NV Minh (1CS)


Hình 15.- NT Xuân Thành (AH75)


Hình 16.- HN Mai (4CS) - NV Minh (1CS)


Hình 17.- TQ Danh (3CS) - LT An (6CS) - NV Minh (1CS) - ĐTL Thảo (HC87) - PC Hàng (2CS) - TQ Quyền (BH)


Hình 18.- Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng Khoa) trước bàn tiếp tân.


Hình 19.- Trần Phước Nghĩa (AH72) trước bàn tiếp tân.


Hình 21.- LV Toán (9CS, khuất) - TV Bình (9CS) - LTN Lan (8CS) - LTK Hạnh (*CS) - NT Hồng (9CS) - NTT Xuân (8CS) - ĐT Cúc (8CS) - ĐT Quý (8CS, khuất)


Hình 22.- Trong bàn: Minh Tâm (BH) - Kim Vân (BH) - NT Huệ (BX a Sơn AH72) - TTT Nga (BX Bền)


Hình 23.- NT Huệ - TTT Nga - LT Mỹ Tuyết (BH) - NT Tuấn (8CS)


Hình 24.- Đứng sau: NK Hoàng (10CS)


Hình 25.- Đứng: NV Lèo (2KS) - ĐV Lưu (7CS) - NK Hoàng (10CS) - LN Mỹ (4KS)
Ngồi: TKim Ánh (AH74) - NT Thu Ánh (9CS) - N Hạnh Phúc (10CS) - NT Hảo (5CS) -


Hình 26.- BN Kim Chi (2CS)


Hình 27.- Ban hợp xướng. Hàng trước: Kim Vân (BH) - NT Hảo (5CS) - VT Mạnh (BH) - NT Síu (BH) - NT Tuấn (8CS)
Hàng sau: ĐH Lượng (9CS) - TP Sơn (AH72) - BT Mẫn (AH74) - DT Nam (10CS) - LT Thúy (BH) - VT Thu Thủy (BH) - Minh Tâm (BH) - Kim Ánh (AH74) - NT Huệ (BX Sơn PT) - Ngọc Mai (BH)


Hình 28.- Khóa 1CS: NV Minh - NT Tài - TV Hưng.


Hình 29.- Khóa 2CS (đứng) BN Kim Chi - PC Hàng.


Hình 30.- Khóa 3CS: VT An - TH Tiếng - TQ Danh.


Hình 31.- Hoàng Ngọc Mai (4CS) . Người ngồi là Thầy Bùi Ái (CGV)


Hình 32.- Khóa 5CS: NT Hảo - LV Mai - PN Khuê.


Hình 33.- Lâm Tấn An (6CS, đứng)


Hình 34.- Khóa 7CS: CV Huấn - NT Nguyệt Ánh - N Bạch Liễu - TQ Gia - ĐV Lưu.


Hình 35.- Khóa 8CS: LT Ngọc Lan - KT Kim Hạnh - NT Thanh Xuân - NT Tuấn - ĐT Cúc - ĐT Quý.


Hình 36.- 
khóa 9CS: HH Bền - TV Bình - ĐH Lượng - NTThu Ánh - NT Hồng.


Hình 37.- Khóa 10CS, đứng: NK Hoàng - NV Răng - Trần Hưng - TH Bình - DT Nam.


Hình 38.- Khóa BH73: Lê Sĩ Cư.


Hình 39.- Khóa BH74, đứng: Nguyễn Ngọc Điền (CGV)


Hình 40.- Khóa 2KS: Nguyễn Văn Lèo.


Hình 41.- Khóa 4KS: PT Cương - NH Linh - VC Thành - LN Mỹ. Người ngồi là Tạ Minh Mẫn (AH79)


Hình 42.- Khóa 5KS hay AH72: Trần Phước Nghĩa - Trần Phân Sơn.


Hình 43.- Khóa AH74: Bùi Thế Mẫn - Trần Kim Ánh.


Hình 44.- Khóa AH75: TV Hưng (và 1CS) - HT Trí - CT Xuân Thành - Phạm Thị Sơn


Hình 45.- Khóa HC79: Đào Văn Thịnh - Tạ Minh Mẫn.


Hình 46.- Khóa HC96: Phan Thị Hoàng Anh (GV)


Hình 47.- Bàn các bạn hữu, rõ mặt: TTT Nga (BX Bền) - LT Mỹ Tuyết - NT Tuấn (8CS) - NT Síu - TT Hà - CT Ngọc Mai


Hình 48.- Khóa AH75 thêm Lê Đình Vũ.


Hình 49.- Lẳng hoa của các Bạn hữu tặng. Trong hình: HH Bền - CT Ngọc Mai - NT Kim Vân - NV Lèo.


Hình 50.- Hứa Hữu Bền đọc báo cáo.


Hình 51.- Nguyễn Huyền Linh đang "tác nghiệp".


Hình 52.- Trong phòng tiệc.


Hình 53.- Một số thành viên nhóm Từ thiện GDHH&BH: Ngọc Mai (BH) - Kim Vân (BH) - NT Síu (BH) - NV Lèo (Trưởng Nhóm) - N Hạnh Phúc (10CS) - L N Mỹ (4KS) Kim Ánh (AH74) - TP Nghĩa (AH72)


Hình 54.- Thầy Lưu Tiến Hiệp


Hình 55.- Thây Lưu Tiến Hiệp tặng sách cho HH Bền (Trưởng Đại Diện CSV)


Hình 56.- Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng Khoa, HC94)


Hình 57.Đốt nến Sinh nhật HH 53: Thầy Lưu Duẫn - TP Nghĩa (AH72) - Thầy Phạm Đình Phương - Thầy Phan Thanh Bình.


Hình 58.- NT Thu Cúc (HC90) - Lê Quốc Ân (1KS) đang đốt nến.


Hình 59.- Cắt bánh Sinh nhật HH 53: Hứa Hữu Bền - Nguyễn Văn Lèo - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Thầy Phan Thanh Bình - Thầy Phạm Đình Phương - Thầy Lưu Dzuẫn và Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng khoa)


Hình 60.- Lê Quốc Ân và Lê Minh Mẫn đại diện khóa 1KS cắt bánh Sinh nhật Trường lần thứ 53.


Hình 61.- Hai Thủ quỹ cùng cắt bánh.


Hình 62.- Lâm Tấn An.


Hình 63.- Nguyễn Văn Lèo


Hình 64.- Khóa 10CS: N Hạnh Phúc - NV Răng - Trần Hưng - TH Bình - Lê Sĩ Cư (BH73) - DT Nam - NK Hoàng


Hình 65.- Khóa AH72: Trần Phước Nghĩa - Trần Phân Sơn.


Hình 66.- Khóa 4KS: Phan Tuấn Cương - Nguyễn Huyền Linh - Võ Công Thành.


Hình 67.- Khóa 5CS: Phạm Ngọc Khuê - Nguyễn Thị Hảo - Lê Văn Mai


Hình 68.- Khóa 7CS: Chu Văn Huấn - Đặng Văn Lưu - Nguyễn Bạch Liễu - Ng T Nguyệt Ánh - Nguyễn Thanh Minh - Từ Quốc Gia.


Hình 69.- Phạm Lê Sơn Hà (AH73)

.-


Hình 70.- Khóa AH74: Bùi Thế Mẫn - Trần Kim Ánh.


Hình 71.- Khóa 8CS: LT Ngoc Lan - ĐTCúc - ĐTQuý - LTKim Hạnh - NTThanh Xuân - NT Tuấn - TQ Quyền (OX Tuấn)


Hình 72.- Khóa AH75: Phạm Thị Sơn - CT Xuân Thành - TV Hưng - Lê Đình Vũ - Huỳnh Tấn Trí - AC Nguyễn Phú Thọ.


Hình 73.- Khóa 9CS: ĐH Lượng - HH Bền - NT Thu Ánh - NT Hồng - TV Bình.


Hình 74.- Tạ Minh Mẫn (HC79) - Nguyễn Thanh Bình (HC79) - Thu Cúc (HC90, BX Quân) - Phạm Thành Quân (HC82) - Đào Văn Thịnh (HC79)


Hình 75.- Các Bạn Hữu: TT Hà - CT Ngọc Mai - NT Síu - NT Kim Vân - Minh Tâm (BH) - VTT Thủy (BH) - Bách Hợp - LT Mỹ Tuyết - NT Trung Thu.

DSC_8045.JPG


Hình 76.- Hàng trước: Hoàng Anh (HC86) - TV Hưng (1CS) - CT Xuân Thành (AH75) - PT Sơn Nam (Trưởng Khoa) - Phan Thanh Bình (GĐ ĐHQG) - NT Hảo (5CS) - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Thầy Lưu Duẫn - Thầy Bùi Ái - Thây Nguyễn Ngọc Điền - TM Thơ (3CS) - N Thanh Bình (AH79) - HH Bền - ĐH Lượng (9CS) - LQ Ân (1KS)
Phía sau: NT Nguyệt Ánh (7CS) - LV Mai (5CS) - NT Tuấn (8CS) - N Hạnh Phúc (10CS) - PT Cương (4KS) - LS Cư (BH73) HN Mai (4CS) - Kim Ánh (AH74) - TP Nghĩa (AH72) - PLS Hà (AH73) - NV Lèo (2KS) - PT Quân (HC82) - NT Thu Cúc (HC90) - Thầy Phạm Đình Phương.


Hình 77.- Nguyễn Huyền Linh (Bìa phải)

Video Mừng Sinh nhật Trường
Thực hiện: Nguyễn Huyền Linh, 4KS.-

Đăng lúc: 06:29:17 AM | 05-04-2018 | Đã xem: 1079


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop