Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 54.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 54.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 54.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 54.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 54.-
Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 54.-
Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 54.-
Chủ nhật ngày 5 tháng 2 2017, GĐHH đã có buổi họp mặt kỷ niệm Sinh nhật Hóa Học lần thứ 54 (1.2.1963 - 2017) tại Nhà Hàng Đông Hồ Quận 10 HCM.

 
Hình toàn thể.
 


Hình 1.- Trước bàn tiếp tân.


Hình 2.- Hàng đứng: Hứa Hữu Bền - Trần Phước Nghĩa (AH72) - Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng Khoa) - Thúy Nga (Bà xã Bền) - Nguyễn Thanh Minh (7CS).
Hàng ngồi: Nguyễn Thị Hảo (5CS) - Nguyễn Hạnh Phúc (10CS) - Nguyễn Thị Hồng (9CS)


Hình 3.- Đinh Lê Hà (AH78) - Lê T Cẩm Vân (AH79) - Vương Việt Ánh (AH79) - Phạm T Thanh Thủy (AH81)


Hình 4.- Lê Minh Mẫn (1KS)


Hình 5.- Ghi "sổ vàng"


Hình 6.- Đặng Thị Cúc (8CS) đang ghi sổ.


Hình 7.- Tăng Văn Bình - Lê Minh Mẫn - Từ Quốc Gia - Lâm Tấn An (6CS) - Nguyễn Thanh Minh.


Hình 8.- Nguyễn Khải Hoàng (10CS) - Hoàng Ngọc Mai (4CS) - Lê Văn Thắng (10CS) - Dương Tiểu Nam (10CS)


Hình 9.- Chu Văn Huấn (7CS) - Nguyệt Ánh (7CS) - Đặng Văn Lưu (7CS) - Kim Loan (7CS)


Hình 10.- Trần Quan Danh (3CS) - Lê Thị Ngọc Quý (3CS) - Trần Minh Thơ (3CS) - Lê T Bích Thủy (2CS) - Bùi Ngân Kim Chi (2CS) - Vũ Thị An (3CS) - Nguyễn Thị Hai (3CS)


Hình 11.- Phan Tuấn Cương (4KS) - Phạm Cảnh Hàng (2CS) - Tăng Văn Bình (9CS) - Trần Phước Nghĩa (AH72) - Trần Quan Danh (3CS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Nguyễn Tấn Tài - Nguyễn Việt Minh (1CS)


Hình 12.- Khóa 1CS. Nguyễn Hữu Lạng - Nguyễn Tấn Tài - Nguyễn Việt Minh.


Hình 13.- Khóa 2 CS. Lê Thị Bích Thủy - Bùi Ngân Kim Chi - Đỗ Hoàng Ngọc.


Hình 14.- Khóa 3CS.- Vũ Thị An - Lê Thị Ngọc Quý - Trần Quan Danh - Nguyễn Thị Hai - Trần Hữu Tiếng.- Trần Minh Thơ -


Hình 15.- Hoàng Ngọc Mai (4CS)


Hình 16.- Nguyễn Thị Hảo (5CS)


Hình 17.- Khóa 6CS: Lâm Tấn An - Nguyễn Thị Lý.


Hình 18.- Khóa 7CS: Nguyệt Ánh - Tuyết Hải - Kim Loan - Chu Văn Huấn - Bùi Văn Vạn - Đặng Văn Lưu - Nguyễn Thanh Minh - Từ Quốc Gia


Hình 19.- Khóa 8CS: Đặng Thị Cúc - Ngọc Lan - Thanh Xuân - Bùi Quang Linh.


Hình 20.- Khóa 9CS: Đỗ Hữu Lượng - Lê Văn Toán - Tăng Văn Bình - Khưu Văn Đặng - Nguyễn Thị Hồng - Hoàng Thị Hạnh - Hứa Hữu Bền.


Hình 21.- Khóa 10CS: Trần Hưng - Nguyễn Khương Minh - Lê Văn Thắng - Nguyễn Khải Hoàng- Nguyễn Văn Răng - Dương Tiểu Nam - Thái Châu Vinh - Nguyễn Hạnh Phúc.


Hình 22.- San Hô (BH74) - Nguyễn Thi Phượng (BH75) - Nguyễn Thị Hồng (BH74)


Hình 23.- Khóa 1KS - Lê Viết Mỹ - Ngô Đức Thịnh - Lê Minh Mẫn - Lê Quốc Ân


Hình 24.- Khóa 3KS: Mai Đức Vĩnh - Lê Tấn Vang.


Hình 25.- Khóa 4KS: Lê Ngọc Mỹ - Phan Tuấn Cương.


Hình 26.- Khóa AH72: Huỳnh Sáu - Trần Phước Nghĩa.


Hình 27.- Phạm Lê Sơn Hà (AH73)


Hình 28.- Khóa AH75: Vương Ngọc - Xuân Thành - Nguyễn Liên Chinh


Hình 29.- Đào Văn Thịnh (AH79) - Nguyễn Trọng Linh (AH79) - Minh Nguyệt (79) - Cẩm Vân (79) - Minh Thư (79) - Thanh Thủy (81) - Đinh Trung Hiền (79) - Tạ Minh Mẫn (AH79).


Hình 30.- Thanh Thủy (81) - Lê Vinh (81) - Phạm Thành Quân (82) - Tuyết Sương (81) - Nguyễn Thanh Lộc (81)


Hình 31.- Khóa 94.- - - - - - - Phan Thanh Sơn Nam.


Hình 32.- Các khóa TC: Nguyễn Thị Lý - Trần T Thanh Thủy - Nguyễn Tuyết Hải - Nguyễn T San Hô - Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Hai - Nguyễn Thị Phượng - Vũ Thị An - Hứa Hữu Bền.


Hình 33.- Hứa Hữu Bền.


Hình 34.- Phan Thanh Sơn Nam


Hình 35.- Bánh Sinh nhật.


Hình 36.- Trưởng Tràng Nguyễn Tấn Tài và Phan Thanh Sơn Nam, Trưởng Khoa; đốt nến sinh nhật.


Hình 37.- Cùng đốt nến.


Hình 38.- Cùng đốt nến.


Hình 39.- Cùng đốt nến.


Hình 40.- Cùng đốt nến.


Hình 41.- Cùng đốt nến.


Hình 42,- Cùng đốt nến.


Hình 43.- Cùng đốt nến.


Hình 44.- Cùng đốt nến.


Hình 45.- Cùng đốt nến.


Hình 46- Cùng đốt nến.


Hình 47.- Cùng đốt nến.


Hình 48.- Cùng đốt nến.


Hình 49.- Tất cả chúng tôi.


Hình 50.- Lưu và Linh.


Hình 51.- Cắt bánh Sinh nhật.


Hình 52.- Cắt bánh Sinh nhật.


Hình 53.- Cắt bánh Sinh nhật.


Hình 54.- Chúc mừng sinh nhật.


Hình 55.- Khóa 10CS.


Hình 56.- Khóa 8CS.


Hình 57.- Khóa 7 - 8CS


Hình 58.- Khóa 4KS - AH72 - 73


Hình 59.- Thêm Nguyễn Thanh Minh.


Hình 60.- Khóa AH79


Hình 61.- 3 CSV là Giảng viên.


Hình 62.- Khóa 2 - 3CS.


Hình 63.- Các khóa TC.


Hình 64.- Các khóa TC.


Hình 65.- Khóa 1KS


Hình 66.- Khóa 1KS và các bạn.


Hình 67.- Nối vòng tay lớn.-

Đăng lúc: 06:51:17 AM | 05-04-2018 | Đã xem: 1085


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop