Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 51

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 51

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 51

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 51

Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 51
Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 51
Họp Mặt Kỷ Niệm Sinh Nhật Hóa Học Lần Thứ 51
Chủ nhật 9-2-2014, tại Nhà hàng Miền đông Nam Bộ Quận Tân bình Tp HCM, GĐHH đã tổ chức họp mặt mừng Sinh nhật Hóa Học lần thứ 51 với sự có mặt của Thầy Cô và bạn bè cả trong nước và ngoài nước.


01- Trần Phân Sơn (AH72) - Khánh Chung (AH72) - Thanh Hồng (BH75) - Thúy Quỳnh (10CS) - Hoàng Cẩm (BH73) - a Danh (3CS) - a Hường (1CS) - a Tiếng (3CS) - c Hiệp (5CS).


02- c Hiệp - c Trung Thu (Bạn hữu) - c Huệ (vợ a Sơn) - c Hiên (7CS) - c Lý (6CS) - C An và c Hai (3CS)


03- Nga (vợ Bền) - Thanh Thủy (TC81) - a Minh (7CS) - H Phúc (10CS) - T Quỳnh (10CS) - c Hảo (5CS) - c Thơ (3CS). Phía sau: A Hường - c Hiệp - c Trung Thu - ? 


04- Cô Từ Kim Huê.


05- Toàn cảnh buổi tiêc.


06- C Thơ - c Cúc (8CS) - c Hà (8CS)- T Quỳnh.


07- a Huấn (CS7) - c N Ánh (7CS) - c Hiên - c Lý - Thanh Thủy - Nga - c Hiệp (nhìn nghiêng) - c Trung Thu.


08- a Hưng (10CS) - a Lượng (9CS) - a Toán (9CS) - a Minh - a Mai (4CS) - Nam (10CS) - Phi (10CS)


09- C Hà - C Cúc - Tự Minh (10 CS)


10- Thầy Trần Đình Yền - Thầy Tô Văn Dũng (1KS) - Thầy Lê Tấn Vang (3KS) - Cô Ngọc Anh - Cô Lam - Ngọc Hà (HC88)


11- a Sơn đang giới thiệu các bài hát mừng ngày SNHH.


12- C Thơ - C Hảo - c Cúc - c Hà - Kim Ánh (AH74)


13- a Hường - a Tiếng - Thu (9CS) - Mai Khôi (9CS).


14- Từ trái qua: Thanh Hồng (nghiêng) - c N Ánh - c Hiên - c Lý - Thanh Thủy - Hoàng Cẩm - Nga - c Hiệp.


15- c T Thu - c Hiệp - H Cẩm - T Hồng.


16- MC Thúy Quỳnh.


17- Bàn khóa 1KS và CGV: a Huỳnh Ngọc Kỳ - a Lê Quốc Ân - a? - a Tô Văn Dũng - Cô Lê Xuân Mai - Thầy Phan Thanh Lưu.


18- a Nguyễn Hữu Lạng (1CS) - Thầy Lê Tấn Vang (3KS) - Cô Ngọc Anh - Cô Lam - Ngọc Hà (HC88).


19- Thấy mặt: Đào Văn Thịnh (AH79) - Tạ Minh Mẫn (AH79) - a LN Mỹ (4KS) - a Sơn (AH72) - Huệ (vợ a Sơn)


20- Thu (9CS, từ Đức về) đang hỏi thăm các anh chị lớn tuổi.


21- 1 CSV đang hỏi thăm Thầy Trần Đình Yến.


22- HH Bền đang đọc báo cáo.


23- Cô Từ Kim Huê và Cô Lê Xuân Mai.


24- Thầy Phan Thanh Lưu.


25- c Hảo - c Cúc - c Hà - Kim Ánh - Thu - Mai Khôi.


26- Phan Thành Sơn Nam, Trưởng khoa.


27- Hạnh Phúc - Lan Thảo - c Thơ (đứng) - Mai Khôi.


28- a Lê Quốc Ân.


29- Đại diện các khóa lên đốt nến Sinh nhật: ? - Quân (HC82) - a Mai (4CS) - a Hường (1CS) - a Lèo (2KS) - a Dũng (1KS-CGV) - a Vang (3KS) - a Cương (4KS) - Khánh Chung (AH72) - c Hai (3CS) - c Hảo (5CS) - c Hiệp (5CS) - a An (6CS) C Lý (6CS) - Sơn Hà (AH73) - MC Thúy Quỳnh (10CS) - c Hà (8CS) - c Thu (9CS) - Sơn Nam (HC94, Trưởng Khoa) - Ngọc Hà (HC88) - ? - Kim Ánh (AH74).


30- Các CGV sẽ đốt nến trước.


31- Cô Lê Xuân Mai đốt cây nến to.


32- Đến Cô Từ Kim Huê và Thầy Phan Thanh Lưu đốt nến. Sau đó là Đại diện các khóa đốt nến.


33- Cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.


34- Chuẩn bị cắt bánh. Cô Huê - phía sau là c Hiệp - c Hảo. 


35- Hai vị đại diện cắt bánh: Thầy Trần Đình Yến và Cô Từ Kim Huê.


36- Thầy Yến và Cô Huê đang cắt bánh Sinh nhật Hóa Học lần thứ 51.


37- Khóa 10CS: Hàng đứng: Nam - H Phúc - TC Vinh - T Quỳnh - Hưng.
Ngồi: Răng - Phi - Tự Minh.


38- Cặp đôi "nguy hiểm" : Lưu - Linh.


39- Từ trái qua: a An (6CS) - a Lèo (2KS) - a Từ Quốc Gia (7CS) - c Thơ - ? .


40- a Cương (4KS) - Trực (Công nghệ) - a Linh (4KS) - a An 96CS) - a Lượng (9CS) - Q Anh (AH73) -? .


41- c Hà - K Ánh - L Thảo - T Quỳnh - c Hiên.


42- Hàng đứng: C Hiên - T Quỳnh - L Thảo - a Minh - a Sơn - Thầy Lưu - c Thơ.
Ngồi: H Phúc - Bền - c Hảo.


43- Bền - c Thơ - L Thảo - c Hảo - c Cúc - c Hà.


44- Đôi bạn Hảo Hiệp (5CS)


45- Nguyễn Phú Thọ (AH75) tặng quà cho BTC. A Trần Phân Sơn nhận quà.


46- Hai bạn AH74 : Kim Ánh - Cảnh Kỳ.


47- Hàng đứng: Kim Ánh - Bền - Lượng - H Phúc - Mẫn - a Dũng - Thịnh - Sơn - Mỹ.
Ngồi: L Thảo - M Phượng - Nga - c Hảo - Thu - c Hà - T Quỳnh - Huệ.


48- Nguyễn Văn Răng (10CS) - Hạnh Phúc.


49- Hoàng Ngọc Mai (4CS) - Dương Tiểu Nam (10CS) - Nguyễn Văn Răng (10CS) - Nguyễn Hoàng Phi (10CS) - Phạm Thị Tự Minh (10CS) 


50- Đỗ Hữu Lượng (9CS) - Lê Sĩ Cư (BH73) - Nguyễn Thanh Minh (7CS) - Hoàng Ngọc Mai (4CS)


51- Tự Minh (10CS) - Đặng Văn Lưu (7CS) - Trần Hưng (10CS) - Thái Châu Vinh (10CS) - Đỗ Hữu Lượng (9CS)


52- Vũ Thị Hiên (7CS) - Nguyễn Thị Lý (6CS-CGV) - Thanh Thủy (TC81) - T Nga (Vợ Bền) - Trung Thu (Bạn hữu)


53- c Nguyệt Ánh (7CS) - c Hiên - c Lý - Thanh Thủy.


54- Chu Văn Huấn (7CS) - c Nguyệt Ánh (7CS) - c Hiên - c Lý.


55- c Trung Thu - c Đồng Thị Hiệp (5CS) - Hoàng Cẩm (BH73)


56- a Trần Hữu Tiếng (3CS) - a Trần Quan Danh (3CS) - Nguyễn Thị Thu (9CS) - Mai Khôi (9CS) - Lê Văn Toán (9CS)


57- Ngô Văn Cờ (AH76) - Nguyễn Quốc Anh (AH73) - Phạm Lê Sơn Hà (AH73) - ?.


58- AC Nguyễn Phú Thọ (AH75) - Nguyễn Đăng Tiến (AH75)


59- Cảnh Kỳ (AH74) - Bùi Thế Mẫn (AH74) - a Nguyễn Hữu Lạng (1CS, đứng phía sau) - Phan Tuấn Cương (4KS)


60- Lâm Tấn An (6CS) - Từ Quốc Gia (7CS) - Nguyễn Văn Lèo (2KS)


61- Trần Quan Danh (3CS) - Nguyễn Thị Hai (3CS) - Vũ Thị An (3CS) - Nguyễn Văn Hường (1CS)


62- Vũ Thị An - Nguyễn Văn Hường - Trần Hữu Tiếng (3CS) - Nguyễn Thị Thu (9CS)


63- Lê Văn Toán (9CS) - Tăng Văn Bình (9CS) - Khưu Văn Đặng (9CS)


64- a Nguyễn Hữu Lạng (1CS) - Thầy Trần Đình Yến.


65- Thầy Lê Tấn Vang (3KS) - Cô Ngọc Anh - Cô Lam - Ngọc Hà (HC88)


66- Nguyễn Thị Thu - Phan T Mai Khôi (9CS) - Lê Văn Toán - Tăng Văn Bình.


67- Lê Sĩ Cư (BH73) - Nguyễn Thanh Minh (7CS) - Hoàng Ngọc Mai (4CS) - Dương Tiểu Nam (10CS)


68- Từ trái qua: Nguyễn Thị Hảo - Đặng Thị Cúc - Nguyễn Thanh Minh - Nguyễn Văn Lèo - Ngô Thị Hà - Kim Ánh (AH74) - Nguyễn Thị Phượng (BH75)


69- Đứng: Trần Phân Sơn (AH72) - Nguyễn Văn Lèo - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Nguyễn Thanh Minh - HH Bền.
Ngồi: Kim Ánh - Thúy Quỳnh - Nguyễn Thị Thu - Hạnh Phúc.


70- Từ trái qua: Nguyễn Thị Hảo - Đặng Thị Cúc - Lan Thảo (HC87) - Ngô Thị Hà - Nguyễn Huyền Linh (4KS) - Kim Ánh - Thúy Quỳnh - Trần Phân Sơn.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔ CHỨC:

Kính thưa Quý Thầy Cô, các anh chị, các bạn,
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Sinh nhật Hóa Học lần thứ 51 và cũng nhân dịp đầu năm mới, BTC họp mặt xin kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, một năm mới An khang - Thịnh vượng – Hạnh phúc.
Chúng ta đã biết ngày 01 tháng 2 năm 1963, ngày nhập môn khóa 1 Cán sự và cũng được chọn là sinh nhật Hóa học đầu tiên thì hôm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 51 của Trường Cao Đẳng Hóa Học.
Trong năm qua, Gia Đình Hóa Học chúng ta, thông qua Nhóm Từ Thiện GĐHH và Bạn Hữu, đã giúp xây đựng được 103 căn nhà tình thương chống lũ cho đồng bào nghèo ở huyện Thanh bình – Đồng Tháp và huyện Chợ Mới – An Giang.
Nhóm cũng đã giúp đỡ cho các em khuyết tật ở Mái ấm Mùa Xuân quận Tân Phú; đỡ đầu cho hơn 50 học sinh mồ côi ở xã Long trung – Cai lậy; hỗ trợ thường xuyên cho 2 cụ già ở Thuộc Nhiêu – Tiền giang; và một số hoạt động khác.
Hoạt động từ thiện đã kịp thời hỗ trợ nhiều gia đình trong lúc ngặt nghèo, nhiều hình ảnh rất cảm động mà chúng tôi đã đưa lên trang web caodanghoahoc.net.
Thông qua Nhóm Tương trợ GĐHH, chúng ta đã kịp thời thăm hỏi các trường hợp hữu sự, ốm đau; tương trợ nhiều trường hợp khó khăn trong gia đình CSV; tương trợ dài hạn cho các trường hợp ốm đau kéo dài; tương trợ thường xuyên cho 1 CSV bị bịnh tâm thần và 1 Bà Cụ là Mẹ của 1 CSV đã mất.
Hoạt động tương trợ cũng giúp được nhiều CSV và gia đình vượt qua khó khăn, nhiều người đã cảm thấy ấm áp trong tình Thầy – nghĩa Bạn.
Về trợ giúp cho sinh viên nghèo vượt khó, các khóa CSV đóng góp trực tiếp cho nhà Trường để hỗ trợ thường xuyên; có các khóa 1KS, AH74, HC82 và nhiều CSV khác tham gia.
Về lễ Tri ân Thầy Cô thì chúng ta tổ chức tại Trường vào 20 tháng 11 mỗi năm.
Quý vị muốn đóng góp cho chi phí họp mặt hôm nay và công tác Tương trợ nội bộ GĐHH xin lên hệ bạn Nguyễn Hạnh Phúc, CSV khóa 10CS, điện thoại số 0903 717074.
Quý vị muốn đóng góp cho công tác Từ thiện xin lên hệ bạn Trịnh Thị Thúy Quỳnh, CSV khóa 10CS, điện thoại số 01223 734828.
Quý vị muốn đóng góp cho học bổng giúp đỡ SV nghèo vượt khó hoặc hỗ trợ nhà Trường xin liên hệ bạn Phan Thành Sơn Nam, CSV khóa HC94, Trưởng khoa, điện thoại số 0917 416018, hoặc liên hệ Văn phòng Khoa.
Năm nay, BTC không phát hành kịp quyển “Danh Sách và Địa chỉ” nên Quý vị có thể vào trang web http://www.caodanghoahoc.net để truy cập.
Ban Liên Lạc CSV Hóa học đã tập hợp được trên 1.000 địa chỉ liên lạc và liên tục từ 1996 đến nay, năm nào cũng tổ chức họp mặt với sự có mặt trên 100 người. 
Thời gian qua, nhiều Quý vị đã gắn bó cùng GĐHH trong các hoạt động hữu ích cho xã hội và cho tập thể chúng ta. Thay mặt BTC chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong Quý vị tiếp tục gắn bó cùng chúng tôi trong thời gian tới.
Kính chúc buổi họp mặt của chúng ta vui vẻ, ấm áp thân tình.
Trân trọng kính chào.
TM. Ban Tổ Chức,
Hứa Hữu Bền.

Đăng lúc: 04:20:42 AM | 05-04-2018 | Đã xem: 1189


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop