Họp mặt kỷ niệm ra Trường khóa 4CS - 5CS - 10CS

Họp mặt kỷ niệm ra Trường khóa 4CS - 5CS - 10CS

Họp mặt kỷ niệm ra Trường khóa 4CS - 5CS - 10CS

Họp mặt kỷ niệm ra Trường khóa 4CS - 5CS - 10CS

Họp mặt kỷ niệm ra Trường khóa 4CS - 5CS - 10CS
Họp mặt kỷ niệm ra Trường khóa 4CS - 5CS - 10CS
Họp mặt kỷ niệm ra Trường khóa 4CS - 5CS - 10CS
Chủ nhật 07 tháng 7/2019, GDHH chúng ta có buổi họp mặt nhân kỷ niệm ra trường: 50 năm khóa 4CS - 50 năm khóa 5CS - 45 năm khóa 10CS và đi thăm anh Nguyễn Khải Hoàng (10CS).

Hình 1.- Bảng trên khán phòng.

 

Hình 2.- Từ trái qua. Hàng ngồi: Ngọc Ngoan (4CS) - Nguyệt Ánh (7CS) - Nguyễn Thị Lý (6CS) - Hạnh Phúc (10CS) - Nguyễn Thị Hảo (5CS)

             Hàng đứng: Bùi Thế Mẫn (AH74) - Hứa Hữu Bền (9CS) - Phan Quang Đẩu (4CS) - Nguyễn Thanh Minh (7CS) - Nguyễn Tấn Tài (1CS) - Lâm Tấn An (6CS) - Đỗ Hữu Lượng (9CS) -- Hoàng Ngọc Mai (4CS) - Danh Tuấn (10CS) - Lê Văn Thắng (10CS) - Nguyễn Văn Răng (10CS) - Trần Hưng (10CS) - Lâm Minh Hùng (10CS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Tạ Minh Mẫn (AH79).

 

Hình 3.-  Khóa 10CS: Danh Tuấn - Hạnh Phúc - Trần Hưng - Lâm Minh Hùng - Lê Văn Thắng - Nguyễn Văn Răng.

 

Hình 4.- Khóa 5CS : Nguyễn Thị Hảo.

 

Hình 5.- Khóa 4CS: Phan Quang Đẩu - Hoàng Ngọc Mai + Nguyễn Thị Ngọc Ngoan và Nguyễn Thị Hảo (5CS)

 

Hình 6.- Trần Hưng - Lâm Minh Hùng - Danh Tuấn - Lê Văn Thắng - Nguyễn Tấn Tài (1CS, Trưởng Tràng) - Hoàng Ngọc Mai và Nguyễn T Ngoc Ngoan (Vợ chồng cùng khóa 4CS) - Nguyễn Thị Lý (6CS)

 

Hình 7.-  Nguyễn Tấn Tài - Hoàng Ngọc Mai - Nguyễn T Ngọc Ngoan - Nguyễn Thị Lý - Nguyễn Thị Hảo - Đỗ Hữu Lượng (9CS)

 

Hình 8.- Bùi Thế Mẫn - Lê Ngọc Mỹ - Tạ Minh Mẫn - Nguyễn Hạnh Phúc - Phan Quang Đẫu - Nguyễn Văn Răng - Nguyễn Thanh Minh - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Lâm Tấn An.

 

Hình 9.- Thăm anh Nguyễn Khải Hoàng tại BV 30/4.

 

Hình 10.-  Có thêm: Nguyễn Thị Thu Ánh (Đứng bìa trái, 9CS) - Nguyễn Khải Hoàng (ngồi mặc đồ xanh BV, 10CS, OX Thu Ánh)

 

Đăng lúc: 11:52:07 AM | 07-07-2019 | Đã xem: 1015


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop