Họp mặt kỷ niệm ngày ra Trường khóa 3 và khóa 9 CSHH.

Họp mặt kỷ niệm ngày ra Trường khóa 3 và khóa 9 CSHH.

Họp mặt kỷ niệm ngày ra Trường khóa 3 và khóa 9 CSHH.

Họp mặt kỷ niệm ngày ra Trường khóa 3 và khóa 9 CSHH.

Họp mặt kỷ niệm ngày ra Trường khóa 3 và khóa 9 CSHH.
Họp mặt kỷ niệm ngày ra Trường khóa 3 và khóa 9 CSHH.
Họp mặt kỷ niệm ngày ra Trường khóa 3 và khóa 9 CSHH.
Sáng chủ nhật 17 tháng 6 năm 2017, họp mặt kỷ niệm 50 năm Khóa 3 CSHH và 45 năm khóa 9 CSHH ra Trường được tổ chức tại nhà hàng 63 Cao Thắng - Quận 3.

Hình 1.- Bảng trên sân khấu phòng tiệc.

 

Hình 2.- Khóa 3CSHH, từ trái qua: Vũ Thị An - Trần Minh Thơ - Trần Quan Danh.

 

Hình 3.-  Khóa 9CSHH : Hàng trước : Phan Thị Mai Khôi - Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Thu Ánh.

Hàng sau: Nguyễn Văn Trường - Nguyễn Đình Thắng - Lê Văn Toán - Đỗ Hữu Lượng - Tăng Văn Bình - Hứa Hữu Bền.

 

Hình 4.-  Nguyễn Tấn Tài (1CS, Trưởng Tràng, đứng) và Nguyễn Khải Hoàng (10CS) - Hoàng Ngọc Mai (4CS)

 

Hình 5.- Hai chị em cùng Trường CDHH :  Nguyễn Thị Hồng (9CS) và Nguyễn Thị Hảo (5CS)

 

Hình 6.- Lâm Tấn An (6CS) - Trần Quan Danh (3CS) - Đỗ Hữu Hượng (9CS) - Lê Thị Kim Hạnh (8CS)

Hình 7.- Nguyễn Thị Hảo và Thúy Nga (BX Bền)

 

Hình 8.- Lâm Tấn An - Trần Quan Danh.

 

Hình 9.- Lượng và AC Ánh - Hoàng.

 

Hình 10.- An - Danh - Trần Minh Tân (8CS)

 

Hình 11.- Trần Quan Danh và Lê Ngọc Mỹ (4KS)

 

Hình 12.- Lê Văn Toán (9CS, đứng)

 

Hình 13.- Ngọc Lan - Kim Hạnh - Hồng . Ba người từng làm việc tại Biên hòa.

 

Hình 14.- Nguyệt Ánh (7CS). 

 

Hình 15.- Nguyễn Đình Thắng (9CS)

 

Hình 16.- Hoàng Ngọc Mai (4CS) - Nguyễn Tấn Tài (1CS) - Bùi Quang Linh (8CS) - Trần Minh Tân (9CS).

 

Hình 17.- Linh - Tân - Nguyệt Ánh.

 

Hình 18.- Bền và các AC khóa 3CS. Thơ - An - Danh.

 

Hình 19.- Bền và các bạn khóa 9CS: Bình - Toán - Hồng - Thắng.

 

Hình 20.- Nguyễn Thị Hảo - Thúy Nga - Tự Minh - Nguyễn Thị Lý (6CS)

 

Hình 21.- Nguyễn Văn Hưng (7CS) - Võ Hồng Liên (7CS) - Nguyễn Thanh Minh (7CS)

 

Hình 22.- Mai Khôi (9CS) - Hồng (9CS) - Thắng Nguyễn (9CS) - Từ Quốc Gia (7CS).

 

Hình 23.- Thu Ánh (đứng) và Lâm Minh Hùng (10CS) - Nguyễn Khải Hoàng (10CS) - Hoàng Ngọc Mai (4CS)

 

Hình 24.- Lê Văn Toán và Nguyễn Văn Trường (9CS)

 

Hình 25.-  Hứa Hữu Bền trong tiệc.

 

Hình 26.- Nguyễn Tấn Tài  (1CS, Trưởng Tràng) đang ghi lưu bút.

 

Hình 27- Toàn cảnh tiệc. 

 

Hình 28.- Anh Nguyễn Tấn Tài đang nói chuyện.

 

Hình 29.- Bùi Văn Vạn (7CS, áo xanh)

 

Hình 30.- Hùng - Hoàng - Mai.

 

Hình 31.- Trần Quan Danh và Đặng Văn Lưu. Hai người từ Bến lức lên.

 

Hình 32.- Hoàng Ngọc Mai và Nguyễn Tấn Tài.

 

 

 Hình 33.- Nguyễn Thị Hảo đang nói chuyện.

 

Hình 34.- Nguyễn Thị Lý (6CS)

 

Hình 35.- Nguyễn Văn Trường (9CS)

 

Hình 36.- Lê Văn Toán (9CS)

 

Hình 37.- Nguyễn Thị Hồng (9CS)

 

Hình 38.- Nguyễn Đình Thắng đang nói chuyện.

 

Hình 39.- Phạm Thị Tự Minh (10CS)

 

Hình 40.- Nguyễn Thanh Minh (7CS)

 

Hình 41.- Đỗ Hữu Lượng (9CS)

 

Hình 42.- Lê Ngọc Mỹ (4KS)

 

Hình 43.- Từ trái qua.

Hàng trước: Bền - Lưu - An Vũ - Hạnh Lê - Mai Khôi - Lý - Hồng - Tự Minh - Thơ - Thu Ánh - Hảo - Nguyệt Ánh - Hạnh Phúc - Tăng V Bình - Huấn - Lâm M Hùng - Minh Dukabay - Lê Ngọc Mỹ.

Hàng sau: Thắng Ng - Danh - Gia - Ngọc Lan - An Lâm - Lượng - Tân Trần - Mai Hoàng - Hưng Nguyễn - Trường và Linh Bùi - Vạn - Toán - Liên Võ - Nguyễn Tấn Tài - Nguyễn Khải Hoàng.

Đăng lúc: 12:48:08 AM | 18-06-2018 | Đã xem: 1617


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop