Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo VN 2016.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo VN 2016.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo VN 2016.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo VN 2016.-

Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo VN 2016.-
Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo VN 2016.-
Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo VN 2016.-
Ngày 18 tháng 11 2016, họp mặt nhân kỷ niệm ngày nhà giáo năm nay, 2016, được tổ chúc tại Khoa Kỷ thuật Hóa Học .-


Hình 1.- 


Hình 2.-


Hình 3.- Hàng đứng : anh Phạm Khương(1KS), PTSơn Nam(Trưởng khoa Hoá), Hạnh Phúc (10CS)
Hàng ngồi : anh Phương( AH75), cô VN Chính, Kim Ánh(AH74), cô Liễu,(dạy Hoá Kiến Tạo), chị Lý(6CS)

Đăng lúc: 03:02:06 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 961


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop