Họp Mặt Khóa 3CS.-

Họp Mặt Khóa 3CS.-

Họp Mặt Khóa 3CS.-

Họp Mặt Khóa 3CS.-

Họp Mặt Khóa 3CS.-
Họp Mặt Khóa 3CS.-
Họp Mặt Khóa 3CS.-
Ngày 30 tháng 7.2016, các anh chị khóa 3CS đã họp mặt tại nhà anh Trần Quan Danh, Bến lức.


Hình 1.- Hàng đứng, từ trái sang: Thạch (3CS); Bá (5CS); TH Tiếng (3CS); Danh (3CS) ; An (6CS); Lạng (1CS); Hồng (9CS); Lợi (OX chị Hảo); Tuyết (2CS); Bền (9CS); Hảo (5CS).
Hàng ngồi: Liễu (3CS); BX anh Danh; Nga (BX Bền); BX anh Liễu; Thơ (3CS).


Hình 2.- Hàng đứng: Danh (3CS) - Thắng (OX chị Thơ) - Hồng (9CS) - Lạng (1CS)


Hình 3.- 


Hình 4.- 


Hình 5.- 


Hình 6.- 


Hình 7.- 


Hình 8.- 


Hình 9.- 


Hình 10.- 


Hình 11.- 


Hình 12.- Hàng sau: Lạng - Tuyết - Bá - Danh - An - Lợi - Thạch - Liễu - Tiếng.
Hàng trước: Bền - Nga - BX anh Danh - Thơ - Hồng - Hảo - BX anh Liễu.

Đăng lúc: 02:42:16 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 921


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop