Họp mặt khóa 2KS

Họp mặt khóa 2KS

Họp mặt khóa 2KS

Họp mặt khóa 2KS

Họp mặt khóa 2KS
Họp mặt khóa 2KS
Họp mặt khóa 2KS
Nhân 1 tháng 5 2019, khóa 2 KS có cuộc họp mặt cùng anh Lê Minh Mẫn, 1KS.

 

Từ trái sang : LM Mẫn ( 1KS ) - PĐ Ngự - TX Thiệu - NV On - NC Triển + BX Triển - BX Hiền + DX Hiền - NV Lèo - ĐV Phước .

Đăng lúc: 04:42:34 AM | 02-05-2019 | Đã xem: 966


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop