Họp Mặt Khóa 2 KS.

Họp Mặt Khóa 2 KS.

Họp Mặt Khóa 2 KS.

Họp Mặt Khóa 2 KS.

Họp Mặt Khóa 2 KS.
Họp Mặt Khóa 2 KS.
Họp Mặt Khóa 2 KS.
Nhơn dịp Anh Nguyễn Công Bình ( hiện ở Perth, Tây Úc ) về VN , Khóa 2KS có họp mặt ngày 19/02/2017 tại VN.Trong hình , từ trái qua, gồm : 1.Phạm Đức Ngự - 2. Nguyễn Công Bình - 3. Anh Thành BH - 4.Đinh Văn Phước - 5.Anh Trị - 6. Nguyễn Văn On - 7. Nguyễn Văn Lèo.

Đăng lúc: 03:10:23 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 1005


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop