Họp Mặt Khóa 1KS tháng 12.2015.-

Họp Mặt Khóa 1KS tháng 12.2015.-

Họp Mặt Khóa 1KS tháng 12.2015.-

Họp Mặt Khóa 1KS tháng 12.2015.-

Họp Mặt Khóa 1KS tháng 12.2015.-
Họp Mặt Khóa 1KS tháng 12.2015.-
Họp Mặt Khóa 1KS tháng 12.2015.-
Khóa 1KS đã có một cuộc họp mặt nhỏ tại Bình Mỹ - Củ chi hôm 12 tháng 11 2015.-


Hình 1.- Trần Văn Hòa - Hoàng Thọ Vĩnh.


Hình 2.- Hòa - Vĩnh - Nguyễn Đình Cảnh - Ngô Đức Thịnh.


Hình 3.- 


Hình 4.- Trần Văn Hòa - Ngô Đức Thịnh.


Hình 5.- 


Hình 6.- 


Hình 7. 


Hình 8.- Cảnh - Thịnh - Hòa - Vĩnh.

Đăng lúc: 01:47:04 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 1189


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop