Họp Mặt Hóa Học 2014 Tại San Jose.-

Họp Mặt Hóa Học 2014 Tại San Jose.-

Họp Mặt Hóa Học 2014 Tại San Jose.-

Họp Mặt Hóa Học 2014 Tại San Jose.-

Họp Mặt Hóa Học 2014 Tại San Jose.-
Họp Mặt Hóa Học 2014 Tại San Jose.-
Họp Mặt Hóa Học 2014 Tại San Jose.-
Họp mặt Hóa học tại San Jose lần này được tổ chức khá long trọng và thắm thiết tình cảm Thầy - Trò, bạn hữu; bắt đầu từ ngày 30/8/2014 đến ngày 4/9/2014.

Tái ngộ tại nhà anh chị Lợi - Hòa Bình:Hình 1.- Từ trái qua. Hàng trước: C Nhân (Vợ Thầy Hồng) - c Nguyệt (8CS) - Thầy Khấu Văn Viện (KSĐB) - a Lê Văn Tĩnh (KSĐB) - Th Hồ Bảo Nhàn (KSĐB) - Th Bùi Văn Hồng (KSĐB) - Th Trần Đại Năng (KSĐB). Hàng sau : a Nguyễn Tiến Trọng (KSĐB) - a Võ Xuân Hạnh (4KS) - a/c Nguyễn Thị Bạch Mai (2CS) - a/c Dương Phước Tuấn (2CS).


Hình 2.- Th KV Viện - Th TĐ Năng - a Võ Đông Khai (2KS) - Th BV Hồng - a NT Trọng - a VX Hạnh - Th Lê Khắc Huy - a LV Tĩnh - Th HB Nhàn.


Hình 3.- C Nhân (Vợ Th Hồng) - C Thủy (Vợ Th Nhàn) - c Nguyệt (8CS, Vợ Th Viện).


Hình 4.- Như hình 3, thêm c Anh Thư (Vợ a Vận) - (Chồng c Bạch Mai) - HT Ngọc Dung (9CS) - TT Hòa Bình (4KS)


Hình 5.- A Võ Đạt Vận (3CS) - a/c Bạch Mai - a/c Dương Phước Tuấn - Bạch Cúc.


Hình 6.- Th KV Viện - Th TĐ Năng - a Đắc (Chồng chị VH Loan, 1KS) - a Tuấn (Chồng Ngọc Dung) - a LV Tĩnh.


Hình 7.- Khóa KSĐB: Th Nhàn - Viện - Tĩnh - Hồng - Năng và a Tuấn (Chồng Ngọc Dung)


Hình 8.- c Vũ Thị Hiên (7CS, vợ Th Phải) - C Nhân (Vợ Th Hồng) - C Thủy (vợ Th Nhàn) - Ngọc Dung - c Vương Hồng Loan (1KS) - c Phạm Thị Nguyệt (8CS, Vợ Th Viện)


Hình 9.- a Phạm Huê (4KS) - a NT Trọng (KSĐB).


Hình 10.- Th BV Hồng - a Phạm Huê


Hình 11.- c Hiên - c Hòa Bình - c Ngọc Dung - Vợ Th Nhàn - c VH Loan - Bạch Yến (10CS) - c Nguyệt - Thúy Quỳnh (10CS)


Hình 12.- Chồng c Bạch Mai - a/c DP Tuấn - c Trần Ngọc Nhã, 4CS - Th Ngô Thế Hùng - c Bạch Mai - c Thềm Túy Hương, 4CS - a Hồ Văn Hiệp, 4CS.


Hình 13.- Th Lê Vũ Cường - c Thềm Tùy Hương - Th NT Hùng - c Trần Ngọc Nhã, 4 CS và Ông xã: a Cát.


Hình 14.- C Nhân - c Lưu Thị Hoa (8CS) - c Thu Dung (9CS)


Hình 15.- Th Lê Khắc Huy - Th Phan Phải, KSĐB - Th BV Hồng.


Hình 16.- a Tuấn và Hàng Diệu Quang (4KS)


Hình 17.- Th NT Hùng - a Nguyễn Văn Lợi, 4KS.


Hình 18.- Th KV Viện - Th Lê Vũ Cường - Th Ph Phải - Th TĐ Năng - Th BV Hồng - a Liên Khôi Chương, 6CS


Hình 19.- Nhật, con a Nhặn - c Hương, vợ a Lễ - a Phạm Ngọc Lễ, 4KS - a Nhặn - a Quang - T Quỳnh - Hòa Bình - Từ Xuân Lộc, AH75.


Hình 20.- Ngọc Dung - Thúy Quỳnh - Hòa Bình - a Từ Xuân Lộc, AH75 - Ngọc Phượng.


Hình 21.- Khóa 4KS: a P Huê - a VX Hạnh - a Phạm Ngọc Lễ - a HD Quang - Nhật (con a Nhặn) - a Trần Quang Nhặn - Th NT Hùng - TT Hòa Bình - NV Lợi - Th LK Huy.


Hình 22.- Ac Nhã Cát - a NT Trọng - a Hồ Văn Hiệp, 4CS.


Hình 23.- c Lai (Vợ a Hiệp) - Thúy Quỳnh - Ngọc Phượng - Bạch Yến.

Thăm Google, Đai học Stanford, Japanese garden:


Hình 24.- Trước khách sạn. Từ trái sang phải: vc Th.Nhàn/C.Thủy - vc a.DPTuấn/c.BạchCúc - a HDQuang - vc c.Hiên/Th.Phải - a Chương - NgọcDung - c.Minh Hương - c.Tường Loan - c.Bạch Mai - c.Hoa - ThuDung - a.Hiệp - c.Mỵ - c.Nguyệt - Th.Cường - Th.Hùng - a.Tôn.T.Anh - c.Túy Hương - c.Lai - a.ĐVHSơn - Th.Hồng - Th.Viện


Hình 26.-


Hình 27.-


Hình 28.- a.TXTuấn (ngồi xe đạp) - Th.Hồng - a Khánh (em của anh ĐVH Sơn) - Th.Hùng - Thúy Quỳnh - c.Hiên - c.Hoàng - NgọcPhượng - NgọcDung - c.Nguyệt - Th.Viện - ThuDung - a.Anh - c.Hoa - a.Huê - C.Nhân - c.BạchMai - c.BạchCúc - a.DPTuấn


Hình 29.- (?), c.Thủy, c.Hiên, Bạch Yến, NgọcDung, ThúyQuỳnh, c.Tường Loan, c.Hoàng, c.Minh Hương, ThuDung, c.BạchMai, c.Nguyệt, c.BạchCúc, C.Nhân, c.Lai, c.Túy Hương, a Khánh (em của anh ĐVH Sơn).


Hình 30.-


Hình 31.-


Hình 32.-


Hình 33.- a.Dương Phước Tuấn và c.Đoàn Mộng Hoàng (chị Bạch Cúc chụp hình)


Hình 34.-


Hình 35.-


Hình 36.-


Hình 37.-

Họp mặt tại Nhà hàng Saigon Kitchen:


Hình 38.- 


Hình 39.- C Nguyễn Thị Mỵ (6CS)


Hình 40.- C Lưu Thị Hoa (8CS) - Nguyễn T Thu Dung (9CS)


Hình 41.- 


Hình 42.- Thầy Ngô Thế Hùng và chị Hoàng Ngọc Chân (1CS).


Hình 43.- . Thầy Hùng và Khóa 3CS: Đoàn Mộng Hoàng, Lê Hoàng Yến


Hình 44.- 

Thăm Monterey - Carmel


Hình 45.- Cầu tàu ở Monterey: c.Tường Loan - C.Thủy - c.Minh Hương - c.Mỵ - c.Hoàng - NgọcDung - c.Túy Hương - c.Lai


Hình 46.- c.Nguyệt - ThuDung - c.Hoa - C.Thủy - NgọcDung - c.TườngLoan - c Minh Hương - C Nhân - c.Mỵ - a.Tuấn - Th Huy


Hình 47.-


Hình 48.- Một khu shopping ở Carmel. Minh Hương - Thu Dung - Th.Cường - Mỵ - Ngọc Dung - Hoàng - Hoa - Tường Loan - C.Thủy)


Hình 49.- 


Hình 50.-


Hình 51.- Dọc theo phố ở Carmel. Th.Cường - Th.Viện, Th.Nhàn - Th.Huy - a.DPTuấn - Th.Hồng - a VXHạnh - a Quang - a Trọng


Hình 52.- 


Hình 53.-


Hình 54.-


Hình 55.-


Hình 56.-


Hình 57.-

Thăm Pinnacle Cave- Chùa Kim Sơn:


Hình 58.- 


Hình 59.- Phe nữ (trừ anh Huê phía sau): Túy Hương - Lai - Hoàng Yến -Thu Dung - Hòa Bình - Hoa - Ngọc Dung - Mỵ - Minh Hương - Tường Loan.


Hình 60.- Các anh : Huê - Th Hồng - Tuấn - Lợi - Trọng.


Hình 61.- 


Hình 62.- 


Hình 63.- Ngọc Dung, c. Mỵ


Hình 64.- 


Hình 65.- 


Hình 66.- Hoàng Yến và Minh Hương


Hình 67.- 


Hình 68.- 


Hình 69.- 


Hình 70.- Sân chùa Kim Sơn.

Thăm SF Legeon of Honors Meseum:


Hình 71.-


Hình 72.- 


Hình 73.- 


Hình 74.-


Hình 75.-


Kình 76.- Ngọc Dung - Tường Loan - Thu Dung - Hoa - Hòa Bình - Ngọc Phượng.


Hình 77.-


Hình 78.- 


Hình 79.- 

Thăm SC Mystery Spot-Chùa Dược Sư:


Hình 80.-


Hình 81.- 


Hình 82.- 


Hình 83.- 


Hình 84.- 


Hình 85.- 


Hình 86.- 


Hình 87.-


Hình 88.- Ai cao hơn ?


Hình 89.-


Hình 90.- 


Hình 91.- 


Hình 92.- Om Mani Padme Hung.

Tiệc chia tay tại nhà anh chị Lợi - Hòa Bình:


Hình 93.-


Hình 94.-


Hình 95.-


Hình 96.-


Hình 97.-


Hình 98.- 


Hình 99.-


Hình 100.-

Các video clip:E mail của Thầy Ngô Thế Hùng:


Thư Cám Ơn của Ban Tổ Chức Họp Mặt Hóa Học 2014 tại San Jose

 

 

 

Đăng lúc: 08:12:26 AM | 02-04-2018 | Đã xem: 2307


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop