Họp mặt Gia Đình Hóa Học 17-2-2019.- Sinh nhật Hóa học 56

Họp mặt Gia Đình Hóa Học 17-2-2019.- Sinh nhật Hóa học 56

Họp mặt Gia Đình Hóa Học 17-2-2019.- Sinh nhật Hóa học 56

Họp mặt Gia Đình Hóa Học 17-2-2019.- Sinh nhật Hóa học 56

Họp mặt Gia Đình Hóa Học 17-2-2019.- Sinh nhật Hóa học 56
Họp mặt Gia Đình Hóa Học 17-2-2019.- Sinh nhật Hóa học 56
Họp mặt Gia Đình Hóa Học 17-2-2019.- Sinh nhật Hóa học 56
Ngày 17-2-2019, Gia Đình Hóa Học đã tổ chức họp mặt đầu Xuân thường niên và kỷ niệm Sinh nhật Hóa Học 56 (1.2.1963 - 1.2.2019) tại Nhà hàng Đông Hồ, 195 Cao Thắng Phường 12 quận 10. Xin giới thiệu một số hình ảnh.-

Hình 1.- Hàng đứng sau: Lâm Tấn An (6CS) - Lê Tấn Vang (3KS)

            Hàng ngồi trước: Nguyễn Thị Thanh Xuân (8CS) - Nguyễn Thị Hồng (9CS) - Nguyễn Hạnh Phúc (10CS)

 

Hình 2.- Tại bàn Tiếp tân : Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Hạnh Phúc và các anh khóa 1KS.

 

Hình 3.- Anh Bùi Văn Hùng (1KS, đang ghi sổ) và anh Ngô Đức Thịnh (1KS)

 

 Hình 4.- Anh Phạm Khương (1KS) đang ghi sổ.

 

Hình 5.- Khóa 1KS: Phạm Khương - Ngô Đức Thịnh - Bùi Văn Hùng - Huỳnh Ngọc Kỳ - Hoàng Thọ Vĩnh - Lê Quốc Ân.

 

 

 Hình 6.- Khóa 1 KS , vào Trường năm 1968.

 

Hình 7.- Nguyễn Trọng Linh (AH76) - Nguyễn Đăng Tiến (AH75) - Tạ Minh Mẫn (AH79) - Nguyễn Quốc Anh (AH73) - Phạm Lê Sơn Hà (AH73) - Nguyễn Thanh Lộc (HC81)

 

 Hình 8.- Khóa 8CS: Lê Thị Ngọc Lan - Lê Thị Kim Hạnh - Nguyễn Thị Thanh Xuân - Lê Thị Thu.

 

Hình 9.- Lê Công Huyện (1CS) - Đào Duy Nghệ (1CS) - Ngô Văn Tấn (2CS) - Trần Hữu Tiếng (3CS) - Trần Quan Danh (3CS) Trần Minh Thơ (3CS) - Nguyễn Tấn Tài (1CS).

 

Hình 10.- Nguyễn Thanh Minh (7CS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Từ Quốc Gia (7CS) - Nguyễn Khải Hoàng (10CS).

 

 

Hình 11.- Lê Tấn Vang (3KS) - Hoàng Thọ Vĩnh (1KS) - Ngô Đức Thịnh (1KS) - Quách Văn Quí (1CS) - Bùi Văn Hùng (1KS) - Huỳnh Ngọc Kỳ (1KS) - Hứa Hữu Bền (9CS) - Phạm Khương (1KS) - Lê Quốc Ân (1KS).

 

Hình 12.- Nguyễn Đăng Tiến (AH75) - Nguyễn Trọng Linh (AH76) - Phạm Thị Thanh Thủy (HC81) - Tạ Minh Mẫn (HC79).

 

 Hình 13.- Nguyễn Đăng Tiến - Nguyễn Trọng Linh - Phạm Thị Thanh Thủy - Tạ Minh Mẫn.

 

Hình 14.- Khóa 3KS: Lê Tấn Vang - Vũ Vĩnh An.

 

Hình 15.- Khóa 1CS: Nguyễn Hữu Lạng - Quách Văn Quí - Lê Công Huyện - Đào Duy Nghệ - Nguyễn Tấn Tài.

 

 

Hình 16.- Vào Trường năm 1963 : Khóa 1CS, khóa đầu tiên của Trường Cao Đẳng Hóa Học.

 

Hình 17.- Anh Đào Duy Nghệ, người cao tuổi nhất (78 tuổi) của khóa đầu tiên của Trường.

 

Hình 18.- Khóa 2CS : Anh Đỗ Hoàng Ngọc và anh Ngô Văn Tấn.

 

Hình 19.- Vào Trường năm 1964 : Khóa 2CS.

 

Hình 20.- Vào Trường năm 1965 : Khóa 3CS : Chị Trần Minh Thơ - Anh Trần Hữu Tiếng và anh Trần Quan Danh.

 

 

 Hình 21.- Vào Trường năm 1966 : Khóa 4CS ; Anh Hoàng Ngọc Mai.

 

Hình 22.- Vào Trường năm 1967 : Khóa 5CS : Nguyễn Thị Hảo - Trần Bá.

 

Hình 23.- Vào Trường năm 1968 : Khóa 6CS :  Nguyễn Thị Lý - Lâm Tấn An.

 

Hình 24.-  Vào Trường năm 1969 : Khóa 7CS : Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Nguyễn Thị Kim Loan - Chu Văn Huấn - Nguyễn Thanh Minh - Từ Quốc Gia. 

 

Hình 25.- Vào Trường năm 1970: Khóa 8CS: Lê Thị Ngọc Lan - Lê Thị Kim Hạnh - Nguyễn Thị Thanh Xuân - Đặng Thị Cúc - Lê Thị Thu;  và khóa 3KS: Vũ Vĩnh An - Lê Tấn Vang. 

 

 

Hình 26.- Vào Trường năm 1971: Khóa 9CS : Phan Thị Mai Khôi - Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Thu Ánh - Hứa Hữu Bền; và Khóa 4KS : Lê Ngọc Mỹ.

 

Hình 27.- Vào Trường năm 1972 : Khóa 10CS : Nguyễn Khải Hoàng - Nguyễn Văn Răng - Nguyễn Hạnh Phúc - Dương Tiểu Nam - Lê Văn Thắng.

 

Hình 28.- Khóa BH75 : Nguyễn Thị Phượng - Phạm Thị Thu; và khóa AH73 : Phạm Lê Sơn Hà - Nguyễn Quốc Anh .

 

Hình 29.- Khóa AH75 : Nguyễn Đăng Tiến - Châu Thị Xuân Thành và khóa BH75 - AH73.

 

Hình 30.- Khóa HC81 : Nguyễn Thị Lê Vinh - Nguyễn Thanh Lộc - Nguyễn Thị Nga - Phạm thị Thanh Thủy và Tạ Minh Mẫn (AH79) - Nguyễn Trọng Linh (AH76)

 

Hình 31.- Hứa Hữu Bền - Báo cáo hoạt động Gia Đình Hóa Học.

 

Hình 32.-  Phan Thanh Sơn Nam - Báo cáo hoạt động Khoa Kỷ thuật Hóa Học hiện nay.

 

 

Hình 33.- Phan Thanh Sơn Nam, Đương kim Trưởng Khoa Kỷ thuật Hóa Học - Đại học Bách Khoa HCM.

 

Hình 34.- Đốt nến sinh nhật.

 

 Hình 35.- Đốt nến sinh nhật.

 

Hình 36.-  Đốt nến sinh nhật.

  

Hình 37.- Đốt nến Sinh nhật.

 

Hình 38.- Đốt nến Sinh nhật.

 

Hình 39.- Đốt nến Sinh nhật.

 

 

 Hình 40.- Cắt bánh Sinh nhật.

 

Hình 41.- Hình toàn thể.

 

Hình 42.- Khóa 1KS trước bánh sinh nhật.

 

Hình 43.- Khóa AH 75 trước bánh sinh nhật.

 

 Hình 44.- Chị Nguyễn Thị Hảo trước bánh sinh nhật.

 

Hình 45.- Nguyễn Thị Nga và Phạm Thị Thanh Thủy trước bánh sinh nhật.

 

Hình 46.- Khóa 8CS và khóa 9CS trước bánh sinh nhật.

  

Hình 47.- Từ Quốc Gia - Lâm Tấn An - Trần Bá - Phan Thanh Sơn Nam.

 

Hình 48.- Từ Quốc Gia - Lâm Tấn An - Lê Quốc Ân - Phan Thanh Sơn Nam.

 

Hình 49.- Bàn gần, phía đối diện : Lê Công Huyện (1CS) - Quách Văn Quí (1CS) - Lê Thị Bích Thủy (2CS) - Bùi Ngân Kim Chi (2CS)

 

Hình 50.- Phạm Thị Thu - Nguyễn Thị Phượng - Lê Ngọc Mỹ.

 

Hình 51.- Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn T Thu Ánh - Lê T Ngọc Lan - Lê T Kim Hạnh - Nguyễn T Thanh Xuân.

 

Hình 52.- Lê T Ngọc Lan - Nguyễn T Thanh Xuân - Lê Thị Thu - Đặng Thị Cúc.

 

Hình 53.- Lê Thị Thu - Đặng Thị Cúc - Nguyễn Thị Hảo - Phan T Mai khôi.

 

Hình 54.- Giới thiệu đôi bạn sắp tiến tới "kết giải đồng tâm" : Nguyễn Thị Hồng (9CS) và Nguyễn Hữu Lạng (1CS).

 

Video Họp mặt Sinh nhật Hóa Học 56 phần 1: 

 

Video Họp mặt Sinh Nhật Hóa học 56 phần 2:

 

Đăng lúc: 01:52:24 PM | 17-02-2019 | Đã xem: 1770


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop