HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÓA HỌC 17 7 2022

HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÓA HỌC 17 7 2022

HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÓA HỌC 17 7 2022

HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÓA HỌC 17 7 2022

HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÓA HỌC 17 7 2022
HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÓA HỌC 17 7 2022
HỌP MẶT GIA ĐÌNH HÓA HỌC 17 7 2022
Sáng chủ nhật 17.7.2022, GĐHH đã có buổi họp mặt thân mật sau thời gian gián đoạn, bỏ qua 3 kỳ họp mặt thường niên và SNHH đầu năm 2020 - 2021 - 2022.

 Hình 1.- Hình tập thể Cựu Thầy Trò Hóa Học có mặt trong buổi họp mặt 17.7.2022.

 

 Downloads

Hình 2: Từ trái qua: Bùi Thế Mẫn (AH74-BTC)) - Nguyễn Thị Lý (CS6-CGV) -  Hồ Việt Thắng (AH72) - Cô Lê Thị Hạnh (CGV) - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Trần Bá (CS5) - Nguyễn Thanh Liêm (CNV) - Lê Thị Phúc (BH75) - Lâm Thị Kim Anh (BH75) - Hứa Hữu Bền (CS9-BTC)

 

Downloads

Hình 3: Từ Quốc Gia (CS7) - Nguyễn Thanh Minh (CS7) - Đặng Văn Lưu (CS7) - Nguyễn Thị Lý (CS6) - Đặng Thị Cúc (CS8) - Trịnh Thị Yến (Bác Huy) - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (CS7) - Nguyễn Thị Hão (CS5) - Trần Bá (CS5) - Lâm Tấn An ( CS6) - Chu Văn Huấn (CS7)

 

Downloads

 Hình 4: Khóa CS7 cùng Thầy Lưu Tiến Hiệp: Đặng Văn Lưu - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Từ Quốc Gia - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Nguyễn Thanh Minh - Nguyễn Văn Hưng - Chu Văn Huấn

 

Downloads

Hình 5: Nguyễn Thanh Minh - Nguyễn Thị Lý - Nguyễn Văn Trường (CS9) - Đỗ Hữu Lượng (CS9) Trần Hưng (CS10) - Nguyễn Hạnh Phúc (CS10-BTC) - Trịnh Thị Yến - Phan Thị Mai Khôi (CS9) - Nguyễn Thị Thu Ánh (CS9) Nguyễn Văn Răng (CS10) - Lê Văn Thắng (CS10) - Nguyễn Thị Hão (CS5) - A Lợi (OX chị Hão) - Bùi Tuyết Hồng (CS9) - Hứa Hữu Bền.

 

Downloads

 Hình 6: Khóa BH75: Lâm Thị Kim Anh - Lê Thị Phúc - Nguyễn Thị Phượng - Nguyễn Thí Ánh Nguyệt.

 

 Hình 7:   Hồ Việt Thắng (AH72)  - Trần Phước Nghĩa (AH72) - Nguyễn Quốc Anh (AH73) - Lê Thị Chính (AH73)

 

 Hình 8:  Khóa AH75:  Nguyễn Đăng Tiến (và HC80)- Châu Thị Xuân Thành - Trần Thị Thuần.

 

 

 Hình 9: Lê Thị Chính (AH73) - Lê Phan Khôi (HC89)

 

 

 Hình 10: Lê Phan Khôi và Hứa Hữu Bền.

 

 

 Hình 11:  Trịnh Thị Yến (Bác Huy) - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Đặng Thị Cúc - Nguyễn Thị Hão.

 

 Hình 12:  Từ Quốc Gia - Lâm Tấn An - Nguyễn Tấn Lợi (OX chị Hão) - Nguyễn Thị Lý - Trịnh Thị Yến. Lê Phan Khôi (HC89 - đứng sau - đang giao lưu cùng "Thế Hệ Kim Cương" (Danh hiệu do BKACE kính tặng)

 

 Hình 13: Đào Duy Nghệ (CS1) - Nguyễn Tấn Tài (Trưởng Tràng) - Nguyễn Ngọc Thạch (CS3) - Trần Quang Danh (CS3) - Phạm Cảnh Hàng (CS2)

 

 Hình 14:  Nguyễn Phố (CS5) - Trần Minh Thơ (CS3) - Vũ Thị An (CS3) - Đào Ngọc Bảo Long (HC96)

 

 Hình 15: Trần Minh Thơ - Vũ Thị An - Đào Ngọc Bảo Long - Đào Duy Nghệ.

 

 Hình 16: Đỗ Hữu Lượng (CS9) - Nguyễn Văn Hưng CS7) - Nguyễn Thanh Minh - Đặng Văn Lưu

 

 Hình 17 : Đặng Văn Lưu - Nguyễn Văn Răng (CS10) - Lê Văn Thắng (CS10) - Trần Hưng (CS10) - Nguyễn Văn Trường (CS9)

 

 Hình 18: Minh - Lưu - Răng - Thắng.

 

 Hình 19 :  Khóa CS9: Nguyễn Văn Trường - Phan Thị Mai Khôi - Bùi Tuyết Hồng (đứng sau) - Nguyễn Thị Thu Ánh - Đỗ Hữu Lượng.

 

 Hình 20: Thắng - Hưng - Trường - Mai Khôi.

 

 Hình 21:   Hồ Việt Thắng (AH72) - Cô Lê Thị Hạnh - Trần Phước Nghĩa (AH72).

 

 Hình 22:  Khóa BH75: Phượng - Kim Anh - Phúc và Nguyễn Thanh Liêm (CNV, OX Phúc) -  Hồ Việt Thắng (AH72).

 

 Hình 23:  Nguyễn Thị Bạch Yến (HC79)  - Lê Thị Hữu Hiền (HC79) -  Lê Thị Ngọc Trâm (HC82-đứng sau) - Nguyễn Thanh Bình HC79) - Lê Thị Hồng Mai (HC82-đứng sau) - Nguyễn Đăng Tiến (AH75 và HC80) - Nguyễn Bảo Hương (HC79).

 

 Hình 24:   Lê Thị Hữu Hiền (HC79)  - Nguyễn Thanh Bình (HC79) - Nguyễn Đăng Tiến - Nguyễn Bảo Hương (HC79)

 

 Hình 25:  Nguyễn Quốc Anh (AH73) - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Đỗ Diệm (AH74)

 

 Hình 26:  Trần Bá - Trần Thị Thuần - Châu Thị Xuân Thành.

 

 Hình 27:  Nguyễn Quốc Anh - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Đỗ Diệm (AH74) - Bùi Thế Mẫn (AH74)

 

 

 Hình 28:  Lê Thị Chính (AH73) và khóa BH75: Ánh Nguyệt - Phượng - Kim Anh.

 

Đăng lúc: 06:13:06 AM | 18-07-2022 | Đã xem: 1118


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop