Họp Mặt Đầu Xuân Khóa 1KS.-

Họp Mặt Đầu Xuân Khóa 1KS.-

Họp Mặt Đầu Xuân Khóa 1KS.-

Họp Mặt Đầu Xuân Khóa 1KS.-

Họp Mặt Đầu Xuân Khóa 1KS.-
Họp Mặt Đầu Xuân Khóa 1KS.-
Họp Mặt Đầu Xuân Khóa 1KS.-
Nhân a/c Vương Hồng Loan về thăm VN, khóa 1KS có buổi họp mặt thân tình tại nhà hàng Đoàn Viên - Quận 1 vào chiều 26 tháng 2.2016.-


Hình 1.- Ân - Đắc (OX Loan) - Khương - Lộc - Hòa - Kỳ - Loan - Mẫn - Mỹ - Thịnh.


Hình 2.- Hòa - Kỳ - Mẫn - Đắc - Thịnh - Sơn PT (AH72)


Hình 3.- Khương - A/c Bền Nga (9CS) - Hòa - Kỳ - Mẫn.


Hình 4.- Đắc - Thịnh - Sơn (AH72) - Kiêng (KDB) - Loan - Lèo (2KS)


Hình 5.- Lộc - Nga (BX Bền) - Hòa - Đắc - Kỳ.


Hình 6.- Mỹ - Đắc - Thịnh - Sơn - Kiêng.


Hình 7.- Nguyễn Văn Lèo (2KS) - Trần Văn Hòa.


Hình 8.- A Kiêng đang tươi cười.


Hình 9.- Trần Phân Sơn (AH72) đang đàn cho mọi người hát vui.


Hình 10.- Rõ mặt: a/c Bền Nga - Trịnh Khánh Lộc - Trần Văn Hòa.


Hình 11.- Trần Phân Sơn đang say sưa trong một bài hát tặng mọi người.


Hình 12.- Lê Viết Mỹ - Ngô Đức Thịnh - TP Sơn - Nguyễn Văn Kiệng


Hình 13.- Lê Quốc Ân - Hoàng Thọ Vĩnh - Phạm Khương.


Hình 14.- Mỹ - Đắc - Thịnh - Sơn.


Hình 15.- Sơn đệm đàn cho tập thể cùng hát.


Hình 16.- Anh Nguyễn Văn Kiêng trong một khúc Tân Cổ giao duyên.


Hình 17.- Hàng đứng: Bền - Thịnh - Đắc - Kiêng - Sơn - Khương - Kỳ - Lộc - Mỹ - Ân.-
Hàng ngồi: Lèo - Linh (4KS) - Loan - Nga (BX Bền) - Vĩnh - Hòa - Mẫn.

Đăng lúc: 02:03:38 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 984


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop