HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2024

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2024

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2024

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2024

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2024
HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2024
HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2024
Đầu xuân 2024, theo thông lệ hàng năm, đồng thời kỷ niệm ngày Hóa Học 1 tháng 2, vào chủ nhật thứ nhì sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn - 18/2/2024 - Gia Đình Hóa Học tổ chức họp mặt thân tình.

 

Hình 1.- Hàng ngồi, từ trái qua: Trần Bá (5CS) - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Nguyễn Thị Lý (6CS) - A Thiện (Bạn hữu) - Hứa Hữu Bền (ĐD GDHH) - Phạm Lê Sơn Hà (AH73).

Hàng đứng trước: Lê Thị Ngọc Lan (8CS) - Nguyễn Thị Phượng (BH75) - Ánh Nguyệt (BH75) - Hồng Mai (HC82) - Lê Phan Khôi (HC89) - Lê Vinh (HC81) - Châu Yến Phượng (BĐD)

Hàng đứng sau: Phạm Hồng Việt (BDD) - Phạm Thị Sơn (AH75) - Xuân Thành (AH75) - Nguyễn Thị Hồng (BH74) - Thanh Xuân (8CS) - Hồ Mạnh Cường (BDD) - Đặng Thị Cúc (8CS) - Nguyệt Ánh (7CS) - Nguyễn Văn Răng (10CS) - Trần Thị Thuần (AH75) - Lâm Minh Hùng (10CS) - Nguyễn Quang Long (Trưởng khoa KTHH) - Nguyễn Hạnh Phúc (Thủ quỹ GĐHH)

 

Hình 2.- Hàng ngồi từ trái qua: Vũ Vĩnh An (3KS) - Lê Tấn Vang (3KS) - Nguyễn Văn On (2KS) - Ngô Đức Thịnh (1KS).

            Hàng đứng: Huỳnh Văn Thum và Đào Văn Thịnh (HC79)

 

 Hình 3.- Võ Hồng Liên (8CS) - Chu Văn Huấn (7CS) - Từ Quốc Gia (7CS) - Lê Thị Ngọc Lan (8CS) - Nguyễn T Nguyệt Ánh (7CS) - Nguyễn Thị Tuấn (8CS) - Đặng Thị Cúc (8CS) - Nguyễn Văn Hưng (7CS) - Nguyễn T Thanh Xuân (8CS). 

 

 Hình 4.- Nguyễn Thị Lý (6CS) - Trần Minh Thơ (3CS) - Thúy Nga (BX Bền) 

 

 Hình 5.- Lâm Tấn An (6CS) - Nguyễn Thanh Minh (7CS)  - Nguyễn Văn Răng (10CS) - Khưu Văn Đặng (9CS) 

 

 Hình 6.- Hàng ngồi : Trần Minh Thơ - Nguyễn Thị Lý.

             Hàng đứng: Nguyễn Thanh Minh - Lê Thị Ngọc Lan - Đặng Thị Cúc - Nguyễn Văn Răng - Nguyễn Văn On (2KS)

 

 Hình 7.- Lê Văn Toán (9CS) - Nguyễn Hạnh Phúc (10CS) -Thúy Nga (BX Bền) - Phạm T Thanh Thủy (HC81) 

 

 Hình 8.- Lê Tấn Vang (3KS) - Vũ Vĩnh An (3KS) - Nguyễn Hạnh Phúc. 

 

 Hình 9.- Lê Phan Khôi (HC89) - Nguyễn Hạnh Phúc. 

 

 Hình 10.- Ngọc Lan - Đặng Thị Cúc. 

 

 Hình 11.- Hạnh Phúc - Thúy Nga (BX Bền) - Lê Thị Hồng Mai (HC82) - Nguyễn Thị Nga (HC81) 

 

 Hình 12.- Phạm Thị Thanh Thủy (HC81) - Thúy Nga (BX Bền) - Nguyễn Thị Nga- Hồng Mai. 

 

 Hình 13.- Nguyễn Thị Nga - Hồng Mai.

 

 Hình 14.-  Hứa Hữu Bền - Vũ Vĩnh An - Lâm Tấn An - Lê Tấn Vang. 

 

Hình 15.- Nguyễn Thị Lê Vinh (HC81) 

 

 Hình 16.- Phạm Thị Thanh Thủy. 

 

 Hình 17.- Bền xin giới thiệu : Hôm nay, có Thầy Lưu Tiến Hiệp và Thầy Hồ Bảo Nhàn (KSĐB) đến dự với chúng ta. 

 

 Hình 18.- Hàng đứng: Ban Đại Diện BKACE: Phạm Hồng Việt - Lê Phan Khôi - Châu Yến Phượng - Hồ Mạnh Cường và Nguyễn Quang Long (Trưởng Khoa KTHH)
               Hàng ngồi: Lâm Tấn An (6CS) - Trầm Minh Thơ (3CS) và anh Nguyễn Tấn Tài (1CS) 

 

 Hình 19.- Vũ Vĩnh An - Lê Tấn Vang - Nguyễn Văn On - ... 

 

 Hình 20.- Hàng ngồi: Nguyễn Văn On (2KS) - Thầy Hồ Bảo Nhàn - Thầy Lưu Tiến Hiệp - Cô Minh Thủy (Phu nhân Thầy Nhàn)

               Hàng đứng: Trần Minh Thơ (3CS) - Ánh Nguyệt (BH75) - Lê Tấn Vang (3KS) - Vũ Vĩnh An (3KS) - Hứa Hữu Bền.

 

 Hình 21.- Hàng đứng: Nguyễn Quang Long (Trưởng Khoa KTHH) và BĐD : Châu Yến Phượng ; Phạm Hồng Việt; Hồ Mạnh Cường
               Hàng ngồi: Thãy Lưu Tiến Hiệp cùng Thầy Hồ Bảo Nhàn và Phu Nhân.

 

 Hình 22.- Nguyễn Văn Răng (10CS) - Khưu Văn Đặng (9CS) - Lê Văn Toán (9CS) 

 

 Hình 23.- Lê Tấn Vang (3KS) - Nguyễn Quốc Anh (AH73) - Đào Văn Thịnh (HC79) 

 

 Hình 24.- Vũ Vĩnh An và Lâm Tấn An. 

 

 Hình 25.- Lê Thị Ngọc Lan và Đặng Thị Cúc. 

 

 

 Hình 26.- Anh Thiện (Bạn hữu cafe) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Lê Vinh (HC81) - Hồng Mai (HC82) - Nguyễn Thị Nga (HC81) - Thanh Thủy (HC81) - Ánh Nguyệt (BH75) - Nguyễn Thị Phượng (BH75) 

 

Hình 27.- Hàng đứng: BDD BKACE.
             Hàng ngồi: Phan Thị Mai Khôi (9CS) - Nguyễn Hạnh Phúc - Thúy Nga (BX Bền) - Hứa Hữu Bền. 

 

 Hình 28.- Hàng ngồi: Vũ Vĩnh An - Lê Tấn Vang - Nguyễn Văn On (2KS) cùng Huỳnh Văn Thum và Đào Văn Thịnh (đứng sau) 

 

 Hình 29.- Nguyễn Thị Hồng (BH74) - Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (BH75) cùng Lê Tấn Vang (3KS; đứng) 

 

 Hình 30.- Các bạn nữ: Thanh Thủy (HC81) - Hồng Mai (HC82) - Nguyễn Thị Nga (HC81) - Lê Vinh (HC81) chúc mừng sức khỏe Thầy Lưu Tiến Hiệp. 

 

 Hình 31.- Hàng đứng: Trần Bá (5CS) - Thanh Thủy (HC81)
               Hàng ngồi: Lê Vinh - Hồng Mai - Nguyễn Thị Nga. 

  

 Hình 33.- Từ trái qua: Huỳnh Văn Thum -Lê Tấn Vang - Đào Văn Thịnh - Nguyễn Văn On. 

 

 Hình 34.- Huỳnh Văn Thum và Đào Văn Thịnh cùng anh Lê Tấn Vang (3KS; ngồi) 

 

 Hình 35.- Vũ Vĩnh An - Lê Tấn Vang - Nguyễn Văn On cùng Trần Bá. 

 

 Hình 36.- Châu Thị Xuân Thành (AH75) và Thầy Hồ Bảo Nhàn (KSĐB). 

 

 Hình 37.- Phạm Lê Sơn Hà (AH73) - Trần Thị Thuần (AH75) - Phạm Thị Sơn (AH75) - Châu Thị Xuân Thành (AH75) - Nguyễn Quốc Anh (AH73) - Thầy Hồ Bảo Nhàn - Nguyễn Đăng Tiến (HC80) - Đào Văn Thịnh (HC79) - Huỳnh Văn Thum (HC79) 

 

 Hình 38.- Anh Thiện - Trần Bá - Lê Ngọc Mỹ - Lê Vinh. 

 

 Hình 39.- Nguyễn Quốc Anh - Phạm Hồng Việt - Trần Thị Thuần - Phạm Thị Sơn - Châu Thị Xuân Thành - Lê Tấn Vang - Trần Bá - Huỳnh Văn Thum - Hồ Mạnh Cường. 

 

 Hình 40.- Trần Thị Thuần - Phạm Thị Sơn - Xuân Thành - Nguyễn Đăng Tiến. 

 

 Hình 41.- Huỳnh Văn Thum - Phạm Lê Sơn Hà - Nguyễn Quốc Anh - Trần Thị Thuần - Phạm Thị Sơn - Châu Thị Xuân Thành.

 

 Hình 42.- Lâm Minh Hùng (10CS) - Trần Hưng (10CS) - Nguyễn Văn Răng (10CS) - Khưu Văn Đặng.

 

 Hình 43.- Hồng Mai - Lê Vinh (đứng) - Nguyễn Thị Nga - Thanh Thủy - Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Phượng - Ánh Nguyệt - A Thiện.- 

 

 Hình 44.-  Nguyễn Hạnh Phúc - Thúy Nga và Hứa Hữu Bền cùng Lê Vinh (đứng)

 

 Hình 45.-  Nguyễn Đăng Tiến (HC80) - Lê Vinh (HC81)

 

 Hình 46.- Hàng đứng: Nguyễn Thị Nga - Thanh Thủy - Hồng Mai - Trấn Minh Thơ (3CS) - Lê Vinh.

              Hàng ngồi: Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Phượng - Ánh Nguyệt.

  

 Hình 48.- Lê Vinh - Trần Minh Thơ - Hồng Mai - Thanh Thủy - Nguyễn Thị Nga. 

 

 Hình 49.- Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Phượng - Trần Minh Thơ - Ánh Nguyệt. 

 

 Hình 50.- Toàn cảnh tiệc. 

 

 Hình 51.- Trần Minh Thơ - Nguyễn Hạnh Phúc - Thúy Nga và Hứa Hữu Bền cùng Lê Ngọc Mỹ (đứng sau). 

 

Hình 52.-  Lê Ngọc Mỹ - Mai Khôi (9CS) - Trần Minh Thơ - Nguyễn Hạnh Phúc - Thúy Nga. 

 

 Hình 53.- Khóa 7CS: Chu Văn Huấn - Từ Quốc Gia - Võ Hồng Liên - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh cùng Đặng Thị Cúc (8CS). 

  

Hình 55.- Khóa 7CS: Nguyễn Văn Hưng - Chu Văn Huấn - Từ Quốc Gia - Võ Hồng Liên - Nguyệt Ánh cùng với Lê Vinh (HC81; đứng sau) 

 

 Hình 56.- Chu Văn Huấn và Nguyễn Văn Hưng. 

 

 Hình 57- Nguyễn Thị Thanh Xuân - Đặng Thị Cúc - Nguyễn Thanh Minh. 

 

 Hình 58.- Khóa 7CS: Nguyễn Thanh Minh - Chu Văn Huấn - Nguyễn Văn Hưng. 

 

 Hình 59.- Khóa 8CS: Nguyễn Thị Tuấn - Lê Thị Ngọc Lan - Nguyễn Thị Thanh Xuân - Đặng Thị Cúc. 

 

 Hình 60.- Ngọc Lan - Thanh Xuân - Đặng Thị Cúc. 

 

 Hình 61.- Chu Văn Huấn - Nguyễn Văn Hưng - Từ Quốc Gia. 

 

Hình 62.- Thầy Lưu Tiến Hiệp.

 

Hình 63.- Thầy Hồ Bảo Nhàn.

 

Hình 64.-  Nguyễn Quang Long, Đương kim Trưởng Khoa Kỷ Thuật Hóa Học.

 

Hình 65.- Hứa Hữu Bền.

Đăng lúc: 01:01:19 AM | 20-02-2024 | Đã xem: 391


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop