Họp Mặt Cùng Cô Lê Thu Liễu.-

Họp Mặt Cùng Cô Lê Thu Liễu.-

Họp Mặt Cùng Cô Lê Thu Liễu.-

Họp Mặt Cùng Cô Lê Thu Liễu.-

Họp Mặt Cùng Cô Lê Thu Liễu.-
Họp Mặt Cùng Cô Lê Thu Liễu.-
Họp Mặt Cùng Cô Lê Thu Liễu.-
Gia Đình Hóa Học đã có buổi họp mặt ngày 15/11/2016 với Cô Lê Thu Liễu - cựu Giảng Viên Trường Cao Đẳng Hoá Học - nhân dịp Cô từ Tân Tây Lan về VN thăm Mẹ .


Hình 1.- Hàng đứng Lê Quốc Ân (1KS) - Trần Phân Sơn (5KS) - Phạm Khương (1KS) - Trần Văn Hòa (1KS) - Nguyễn Huyền Linh (4KS)
Hàng ngồi : Nguyễn Văn Lèo (2KS) - Huệ (BX a Sơn) - Cô Lê Thu Liễu - Trần Kim Ánh (AH74) - Phạm Đình Cảnh (1KS)

VIDEO:

Đăng lúc: 06:34:19 AM | 05-04-2018 | Đã xem: 1184


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop