Họp Mặt Cùng Chị Vương Hồng Loan, Khóa 1KS.-

Họp Mặt Cùng Chị Vương Hồng Loan, Khóa 1KS.-

Họp Mặt Cùng Chị Vương Hồng Loan, Khóa 1KS.-

Họp Mặt Cùng Chị Vương Hồng Loan, Khóa 1KS.-

Họp Mặt Cùng Chị Vương Hồng Loan, Khóa 1KS.-
Họp Mặt Cùng Chị Vương Hồng Loan, Khóa 1KS.-
Họp Mặt Cùng Chị Vương Hồng Loan, Khóa 1KS.-
Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2016, nhân chuyến về thăm VN, chị Vương Hồng Loan đã có cuộc họp mặt nhỏ cùng khóa 1KS và các bạn HH tại nhà hàng Đoàn Viên, quận 1..


Hình 1.- Đứng từ trái qua: Nguyễn Văn Lèo (2KS) - Lê Viết Mỹ (1KS) - Trần Văn Hòa (1KS) - Ngô Đức Thịnh (1KS) - Huỳnh Ngọc Kỳ (1KS) - Hứa Hữu Bền (9CS) - Nguyễn Khải Hoàng (10CS).
Hàng ngồi: Lê Quốc Ân (1KS) - Phạm Khương (1KS) - Trịnh Khánh Lộc (1KS) - Vương Hồng Loan (1KS) - Trần T Kim Ánh (AH74) - Vũ Thị An (3CS) - Nguyễn T Thu Ánh (9CS)


Hình 2.- Khóa 1KS.-


Hình 3.- Khóa 1 KS.-

Đăng lúc: 02:38:46 PM | 03-04-2018 | Đã xem: 1147


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop