Họp mặt 50 năm CSHH3 tại Boston 2018

Họp mặt 50 năm CSHH3 tại Boston 2018

Họp mặt 50 năm CSHH3 tại Boston 2018

Họp mặt 50 năm CSHH3 tại Boston 2018

Họp mặt 50 năm CSHH3 tại Boston 2018
Họp mặt 50 năm CSHH3 tại Boston 2018
Họp mặt 50 năm CSHH3 tại Boston 2018
Các anh chị CSHH3 đang sinh sống tại Mỹ, trung tuần tháng 10.2018 vừa qua đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường.

 

Hình 1.-   Bánh kem.

 

 

Hình 2.-  Ly rượu mừng.

 

Hình 3.-  Nâng ly chúc mừng.

 

Hình 4.-  Chị Kim Anh có sừng !

 

Hình 5.-  Đồng ca bài hát kỹ niệm "Lý Ngựa Ô"

 

 Hình 6.-  Tại nhà anh Văn Công Hợi.

Đăng lúc: 01:18:55 AM | 17-10-2018 | Đã xem: 1064


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop