Hội ngộ Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Hội ngộ Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Hội ngộ Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Hội ngộ Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024

Hội ngộ Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024
Hội ngộ Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024
Hội ngộ Thầy Cô Trương Công Hiếu 2024
Sáng 03.03.2024, GĐHH Hội ngộ cùng Thầy Cô Trương Công Hiếu, nguyên Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Hóa Học thời kỳ đầu tiên, tại nhà hàng Đông Hồ Eden- quận 10 TPHCM.

Hình 1.- Thầy Cô Trương Công Hiếu và các Cựu Sinh Viên trong Gia Đình Hóa Học.

 

 Hình 2.- Thầy Trương Công Hiếu -... - Nguyễn Thị Hồng (9CS)

 

 Hình 3.- Thầy TC Hiếu và Nguyễn Văn Trường (9CS)

 

 Hình 4.- Thầy Trương Công Hiếu và Lê Ngọc Mỹ (4KS)

 

 Hình 5.- Thầy Trương Công Hiếu và Lâm Minh Hùng (10CS)

 

 Hình 6.- Thầy Trương Công Hiếu và Trần Tấn Việt (Phó Trưởng Khoa KTHH)

  

 Hình 7.- Từ trái qua: Lê Tấn Vang (3KS) - Nguyễn Thị Hồng (9CS) - Vũ Thị An (3CS) - Nguyễn Ngọc Thạch (3CS) - Thầy Trương Công Hiếu và Cô Tâm Hiếu - Trần Minh Thơ (3CS) - Đỗ Hoàng Ngọc (2CS)

 

 Hình 8.- Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Trần Minh Thơ (3CS) - Cô Tâm Hiếu - Vũ Thị An (3CS)

 

 Hình 9.- Trần Tấn Việt - Nguyễn Thị Hồng - Vũ Thị An - Nguyễn Ngọc Thạch - Cô Tâm Hiếu - Nguyễn Thị Phượng (BH75) - Trần Minh Thơ - Ngô Đức Thịnh (1KS)

 

 Hình 10.- Trần Hữu Tiếng (3CS) - Trần Bá (5CS) - Trịnh Thị Yến (Bác Huy) - Vũ Thị An (3CS) - Lê Thị Ngọc Quí (3CS) - Nguyễn Ngọc Thạch (3CS) - Trần Quan Danh (3CS) - Võ Thắng (ÔX chị Thơ)

 

 Hình 11.- Thầy Trương Công Hiếu -.... - Đào Ngọc Bảo Lâm (HC96) (con a Đào Duy Nghệ, 1CS)

 

 Hình 12.- Cô - Thầy Trương Công Hiếu - Nguyễn Văn Lèo (2KS) - .... - Lê Ngọc Mỹ (4KS)

 

 Hình 13.- Trần Phân Sơn (5KS) - Trần Phước Nghĩa (5KS) - .. - Nguyễn Văn On (2KS) - Lê Tấn Vang (3KS) - Vũ Vĩnh An (3KS)

 

 

 Hình 14.- ? - Lâm Minh Hùng (10CS) - Nguyễn Thị Tuấn (8CS) -  Nguyễn Văn Trường (9CS) - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (7CS) - Chu Văn Huấn (7CS) - Nguyễn Văn Hưng (7CS) - Phan Thị Mai Khôi (9CS) - Thúy Nga BX Bền) - Nguyễn Hạnh Phúc (10CS)

 

Hình 15.- Lê Minh Mẫn (1KS) - Ngô Đức Thịnh (1KS) -... - Trần Phước Nghĩa (5KS) - Lê Quốc Ân (1KS) - Nguyễn Văn On (2KS) -...

 

Hình 16.- Lê Thị Thu (8CS) - Hứa Hữu Bền (9CS) - Trần Văn Hòa (1KS) - Lê Minh Mẫn (1KS) - Ngô Đức Thịnh (1KS) 

 

Hình 17.- Đặng Văn Ri (2CS) - Ngô Văn Tấn (2CS) - Hứa Hữu Bền - Đào Duy Nghệ (1CS) - Nguyễn Hữu Lạng (1CS) - Nguyễn Thị Hồng (9CS) - ...

 

Hình 18.- Lê Thị Bích Thủy (2CS) (đứng)

 

Hình 19.- Trần Hữu Tiếng (3CS) (đứng) - Lê Viết Mỹ (1KS) - Hứa Hữu Bền - Trần Bá (5CS) - Trịnh Thị Yến (Bác Huy) - Vũ Thị An (3CS).

 

Hình 20.- Trịnh Thị Yến (Bác Huy) (đứng)

 

Hình 21.- Vũ Thị An (3CS) (đứng)

 

 

 Hình 22.- Lê Thị Ngọc Quí (3CS) (đứng)

 

 Hình 23.- Nguyễn Ngọc Thạch (3CS) (đứng)

 

 Hình 24.- Trần Quan Danh (3CS) (đứng)

 

 Hình 25.- Nguyễn Thị Tuấn (8CS) (đứng)

 

 Hình 26.- Nguyễn Hạnh Phúc (10CS) (đứng)

 

 Hình 27.- Phan Hoàng Ân (HC89-BĐD) (đứng)

 

 Hình 28.- Các phần quà chuẩn bị trao tặng Thầy Cô Trương Công Hiếu.

 

 Hình 29.- Thầy Cô Trương Công Hiếu - anh Nguyễn Văn Lèo (2KS) và chị Trần Minh Thơ (3CS)

 

 Hình 30.- Thầy Trương Công Hiếu đang nói chuyện với CSV các thế hệ.

 

 Hình 31.- Hứa Hữu Bền đang mời chủ nhân các phần quà lên kính tặng Thầy.

 

 Hình 32.- Bình hoa Tri Ân do 2 Đại Diện: Anh Nguyễn Tấn Tài (1CS) và anh Lê Quốc Ân (1KS) trao tặng Thầy Trương Công Hiếu. (Anh Lê Ngọc Mỹ (4KS) hỗ trợ vì món quà hơi nặng ký !)

 

 Hình 33.- Hai bộ Quốc phục do BTC Đại diện kính tặng Thầy Cô Trương Công Hiếu.

 

 Hình 34.- Thầy Cô Trương Công Hiếu mặc luôn Quốc phục vừa nhận. 
 Trong hình có: Hứa Hữu Bền - Trần Minh Thơ - Nguyễn Văn Lèo - Thầy Trương Công Hiếu - Cô Tâm Hiếu - Lê Quốc Ân - Lê Ngọc Mỹ.

 

 Hình 35.- Anh Lê Quốc Ân (1KS) kính gởi Thầy Cô phần quà.

  

 Hình 36. Chị Nguyển Thị Tuấn (8CS) và phần quà tặng Thầy.

 

 Hình 37.- Thúy Nga (Bà Xã Bền) và phần quà lưu niệm tặng Cô.

 

 Hình 38.- Thầy Cô trong bộ Quốc phục.

 

 Hình 39.- Thầy Cô trong bộ Quốc phục.

 

Hình 40.-  Thầy Cô tặng quà cho các Cựu sinh viên : Đồng tiền Canada.

 

 Hình 41.- Khóa 1KS nhận quà : Anh Trần Văn Hòa - Lê Minh Mẫn - Ngô Đức Thịnh (đứng)

 

 Hình 42.- Anh Lê Quốc Ân (1KS)

 

Hình 43.-  Anh Lê Quốc Ân đang xem kỹ phần quà được nhận.

 

 Hình 44.- Anh Lê Ngọc Mỹ hỗ trợ Cô trao quà cho chị Nguyễn Thị Tuấn (8CS) - A Nguyễn Văn Trường (9CS) - Chị Lê Thị Thu (8CS)

 

 Hình 45.- Hứa Hữu Bền thật hạnh phúc khi nhận quà của Thầy Cô.

 

 Hình 46.- Cô Lê Thị Hạnh (CGV) và Lâm Thị Kim Anh (BH75) nhận quà từ Thầy Cô.

 

Hình 47.- Lê Thị Tuyết Sương (HC81) - Phạm Thị Thị Thanh Thủy (HC81) - Cô Tâm Hiếu - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - Phan Hoàng Ân (HC89-BĐD)

 

 Hình 48.- Cô Tâm Hiếu và Nguyễn Thị Phượng (BH75) - Lê Ngọc Mỹ.

 

 Hình 49.- Nguyễn Tấn Tài (1CS) - Đào Ngọc Bảo Lâm (HC96) - Cô Tâm Hiếu - Đỗ Hoàng Ngọc (2CS) - ...

 

 Hình 50.- Cô Tâm Hiếu và Anh Trần Quang Danh (3CS).

 

 Hình 51.- Anh Trần Bá (5CS) và Cô Tâm Hiếu.

 

 Hình 52.- Cô Tâm Hiếu và Chị Lê Thị Ngọc Quí (3CS) - Chị Vũ Thị An (3CS)

 

 Hình 53.- Lê Thị Tuyết Sương (HC81) - Phạm Thị Thanh Thủy (HC81)

 

 Hình 54.- Cô Tâm Hiếu và anh Nguyễn Ngọc Thạch (3CS)

 

 Hình 55.- Chị Lê Thị Ngọc Quí (3CS) và Cô Tâm Hiếu.

 

 Hình 56.- Lê Phan Khôi (HC89-BĐD) - Lê Ngọc Mỹ và Thầy Trương Công Hiếu.

 

 Hình 57.- Lâm Minh Hùng (10CS) - Nguyễn Thị Tuấn (8CS) và một bài hát giúp vui trong ngày Hội ngộ.

 

 Hình 58.- Anh Lê Quốc Ân (1KS) và bài hát thật sâu lắng.

 

 Hình 59.- Thầy Trương Công Hiếu đang lắng nghe anh Lê Quốc Ân hát.

 

 Hình 60.- Trần Phân Sơn (5KS) và bài hát.

 

 Hình 61.- Con gái của Thầy cũng có một bài ca vọng cổ.

 

 Hình 62.- Thầy Trương Công Hiếu và anh Lê Tấn Vang (3KS) - anh Nguyễn Văn On (2KS)

 

 Hình 63.- GĐHH bao gồm nhiều thế hệ: Tuyết Sương (HC81) - Thanh Thủy (HC81) -Trần Bá (5CS) - Lê Phan Khôi (HC89) - Trần Tấn Việt (Phó Trưởng Khoa) - Phan Hoàng Ân (HC89) - Hứa Hữu Bền (9CS).

 

 Hình 64.- Hai đồng tiền Canada - Mặt trước.

 Hình 65.- Hai đồng tiền Canada - Mặt sau.

 

Đăng lúc: 12:02:23 PM | 03-03-2024 | Đã xem: 493


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop