Hình ảnh Thầy Đặng Hữu Phước và Thầy Nguyễn Hữu Khổ

Hình ảnh Thầy Đặng Hữu Phước và Thầy Nguyễn Hữu Khổ

Hình ảnh Thầy Đặng Hữu Phước và Thầy Nguyễn Hữu Khổ

Hình ảnh Thầy Đặng Hữu Phước và Thầy Nguyễn Hữu Khổ

Hình ảnh Thầy Đặng Hữu Phước và Thầy Nguyễn Hữu Khổ
Hình ảnh Thầy Đặng Hữu Phước và Thầy Nguyễn Hữu Khổ
Hình ảnh Thầy Đặng Hữu Phước và Thầy Nguyễn Hữu Khổ
Thầy Nguyễn Hữu Khổ vừa gởi hình ảnh Thầy đến thăm Thầy Đặng Hữu Phước ở Úc.

 

 

Đăng lúc: 07:38:41 AM | 10-11-2022 | Đã xem: 634


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop