Hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ

Hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ

Hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ

Hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ

Hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ
Hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ
Hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ
Xin giới thiệu đến Quý vị hình ảnh một số Quý Thầy - Quý Anh ở Mỹ (hình chụp gần đây).

Từ trái sang : A.A Nguyễn Văn Bê CS3 - Khấu Văn Viện KSĐB - Châu Minh Mẫn, KS1 - Dư Đức Thắng + Đỗ Thành Thanh Sơn + Nguyễn Thành Công, KS2; Bùi Văn Hồng + Hồ Bảo Nhàn, KSĐB và Ô.Xã Nguyễn Thị Minh Hương, 4KS.

 

 

Đăng lúc: 03:39:44 AM | 07-02-2023 | Đã xem: 561


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop