Gs. Bùi Tiến Rũng Được Vị Toàn Quyền Canada Vinh Danh Những Nhà Khảo Cứu Hàng Đầu Của Canada

Gs. Bùi Tiến Rũng Được Vị Toàn Quyền Canada Vinh Danh Những Nhà Khảo Cứu Hàng Đầu Của Canada

Gs. Bùi Tiến Rũng Được Vị Toàn Quyền Canada Vinh Danh Những Nhà Khảo Cứu Hàng Đầu Của Canada

Gs. Bùi Tiến Rũng Được Vị Toàn Quyền Canada Vinh Danh Những Nhà Khảo Cứu Hàng Đầu Của Canada

Gs. Bùi Tiến Rũng Được Vị Toàn Quyền Canada Vinh Danh Những Nhà Khảo Cứu Hàng Đầu Của Canada
Gs. Bùi Tiến Rũng Được Vị Toàn Quyền Canada Vinh Danh Những Nhà Khảo Cứu Hàng Đầu Của Canada
Gs. Bùi Tiến Rũng Được Vị Toàn Quyền Canada Vinh Danh Những Nhà Khảo Cứu Hàng Đầu Của Canada
Giáo sư Bùi Tiến Rũng nguyên là giám đốc Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật (Sài Gòn), và đại diện Việt Nam tại Viễn Á Kinh Ủy Hội (ECAFE, Bangkok). Ra nước ngoài, trong gần 3 thập niên ông là giáo sư khoa học ứng dụng ...

 

 

Đăng lúc: 08:04:48 AM | 28-03-2018 | Đã xem: 1697


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop