Gặp Lại Chị Nguyễn Thị Tuyết Và Ngô Thị Hà, Khóa 8CS.-

Gặp Lại Chị Nguyễn Thị Tuyết Và Ngô Thị Hà, Khóa 8CS.-

Gặp Lại Chị Nguyễn Thị Tuyết Và Ngô Thị Hà, Khóa 8CS.-

Gặp Lại Chị Nguyễn Thị Tuyết Và Ngô Thị Hà, Khóa 8CS.-

Gặp Lại Chị Nguyễn Thị Tuyết Và Ngô Thị Hà, Khóa 8CS.-
Gặp Lại Chị Nguyễn Thị Tuyết Và Ngô Thị Hà, Khóa 8CS.-
Gặp Lại Chị Nguyễn Thị Tuyết Và Ngô Thị Hà, Khóa 8CS.-
Sáng chủ nhật, 9 tháng 4.2017, các bạn CSV HH có dịp gặp lại chị Nguyễn Thị Tuyết (từ Pháp về) và chị Ngô Thị Hà (từ Mỹ về) tại Nhà hàng 63 Cao Thắng Quận 3.


Hình 1.- Từ trái qua: a Hùng (OX c Hà) - a Thảo (OX Mỹ Hạnh, bạn GiaLong) - c Cúc - C Hà - c Thanh Xuân - c Hồng (9CS) - c Mỹ Hạnh (bạn GiaLong)- c Tuyết - H Phúc (đứng cuối bàn).


Hình 2.- c Liễu (bạn GiaLong) - Nga (BX Bền) - c Sẽ - c Tuấn - c Quí - c Lợi - a Chiến (OX c Lợi) - a Bá (5CS)


Hình 3.- c Hà - c T Xuân - c Hồng - c Mỹ Hạnh - c Tuyết - c Nhiệm (Bạn GiaLong)


Hình 4.- c Hà - c T Xuân - c Hồng - c Mỹ Hạnh.

 

Hình 5.- Đứng: c Liễu - c Hảo (5CS)
Ngối: c T Xuân - c Hồng - c M Hạnh - c Tuyết - c Nhiệm - c Mỹ Chi (bạn GL)


Hình 6.- c Tuyết - c Nhiệm - c Hạnh Phúc.


Hình 7.- c Liễu - c Hảo : hai người dùng chay.


Hình 8.- a Chiến - a Bá : hai người mới biết nhau mà đã thân.


Hình 9.- c Tuyết và c Liễu.


Hình 10.- c Hảo - c Liễu - Nga - c Sẽ.


Hình 11.- c Sẽ - c Tuấn - c Mỹ Chi....


Hình 12.- Từ trái qua: c Cúc - c Lợi - c Hà - c Tuyết - c Sẽ - c T Xuân - c Quí - c Tuấn - c Hồng - M Chi - M Hạnh - Hảo.


Hình 13.- Trên sân khấu nhỏ.


Hình 14.- Trên sân khấu nhỏ.


Hình 15.- Bền - a Hùng - a Thảo.

Đăng lúc: 07:10:31 AM | 05-04-2018 | Đã xem: 1146


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop