Gặp Lại Anh Nguyễn Thanh Sang , 6CS.

Gặp Lại Anh Nguyễn Thanh Sang , 6CS.

Gặp Lại Anh Nguyễn Thanh Sang , 6CS.

Gặp Lại Anh Nguyễn Thanh Sang , 6CS.

Gặp Lại Anh Nguyễn Thanh Sang , 6CS.
Gặp Lại Anh Nguyễn Thanh Sang , 6CS.
Gặp Lại Anh Nguyễn Thanh Sang , 6CS.
Sáng nay, thứ bảy 15 tháng 4 2017, các CSV HH sinh hoạt tại Công viên Lê Thị Riêng đã có dịp gặp lại anh Nguyễn Thanh Sang, khóa 6CS, từ Canada về thăm VN.


Hình 1.- Hạnh Phúc - c Nguyệt Ánh - a Nguyễn Thanh Sang - a Lâm Tấn An.


Hình 2.- c Nguyệt Ánh - Hứa Hữu Bền - a Nguyễn Thanh Sang - a Lâm Tấn An.


Hình 3.- Hạnh Phúc (bìa trái) - a Lê Ngọc Mỹ (bìa phải)


Hình 4.- Hai bạn hữu từ Nước ngoài về - a Lê Ngọc Mỹ - OX chị An. 


Hình 5.- c Nguyệt Ánh - c Vũ Thị An - Hạnh Phúc - a NT Sang - a LT An.


Hình 6.- Hạnh Phúc - 2 bạn hữu - LN Mỹ - OX chị An - cNguyệt Ánh - c Vũ Thị An.


Hình 7.- HH Bền - NT Sang - LT An - 2 bạn hữu - LN Mỹ - OX chị An - c Nguyệt Ánh - c Vũ Thị An.

Đăng lúc: 07:14:11 AM | 05-04-2018 | Đã xem: 1105


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop