Gặp Gỡ Anh Lê Thành Kính, 4CS.-

Gặp Gỡ Anh Lê Thành Kính, 4CS.-

Gặp Gỡ Anh Lê Thành Kính, 4CS.-

Gặp Gỡ Anh Lê Thành Kính, 4CS.-

Gặp Gỡ Anh Lê Thành Kính, 4CS.-
Gặp Gỡ Anh Lê Thành Kính, 4CS.-
Gặp Gỡ Anh Lê Thành Kính, 4CS.-
Sáng nay, 31 1 2015, GDHH có cuộc gặp gỡ cùng anh Lê Thành Kính, khóa 4CS, về thăm VN. Cuộc gặp được tiến hành tại quán phở số 2 Đinh Tiên Hoàng của anh Đỗ Bá Hưng, cùng khóa 4CS.


Hình 1.- AC Lê Thành Kính.


Hình 2.- Toàn cảnh tiệc. Đầu bàn bên trái là a Lê Minh Mẫn, 1KS - a Lèo - T Quỳnh - Răng, 10CS - Hạnh Phúc - Nga - Sơn PT -... Đầu bàn bên phải là c Ng Ánh - Huệ - Thơ - K Ánh ... 


Hình 3.- A Hoàng Ngọc Mai, 4CS - c Hảo - AC Hằng nghĩa.


Hình 4.- AC Ngoan Mai, 4CS.


Hình 5.- H Phúc - AC Nga Bền ...


Hình 6.- T Quỳnh - Răng - H Phúc - Nga.


Hình 7.- A Mỹ - Kim Ánh.


Hình 8.- Chủ quán Đỗ Bá Hưng và AC Ngoan Mai.


Hình 9.- A Lèo trao quà của Nhóm cho AC Kính. C Ngoan (cười)


Hình 10.- AC Mai Ngoan nhận quà.


Hình 11.- Hàng đứng: A Kính - A Hưng - A Lèo - A Mỹ. Ngồi: c Kính - c Ngoan - c Thơ.


Hình 12.- Hàng ngồi có thêm a Phan Quang Đẩu.

 

 

Đăng lúc: 08:28:42 AM | 02-04-2018 | Đã xem: 1236


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop