Gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa khóa 2018-2022

Gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa khóa 2018-2022

Gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa khóa 2018-2022

Gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa khóa 2018-2022

Gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa khóa 2018-2022
Gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa khóa 2018-2022
Gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa khóa 2018-2022
Gia Đình Hóa Học vừa hoàn thành gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Á Khoa Tốt nghiệp Kỹ Sư khóa 2018-2022. Bảng Vinh Danh nầy thực hiện theo ý kiến và tài trợ của Thầy Trương Công Hiếu, Hiệu Trưởng đầu tiên Trường Cao Đẳng Hóa Học.

 

 

Sáng ngày 15/11/2023, Gia Đình Hóa Học đã gắn Bảng Vinh Danh cho Thủ Khoa - Huy Chương Vàng và Á Khoa - Huy Chương Bạc cho các Kỹ Sư Hóa Học khóa 2018-2022 tốt nghiệp hàng đầu.
Bảng Vinh Danh nầy thực hiện theo ý kiến và tài trợ của Thầy Trương Công Hiếu, Hiệu Trưởng đầu tiên Trường Cao Đẳng Hóa Học.

 

 

Đăng lúc: 01:45:23 AM | 16-11-2023 | Đã xem: 244


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop