Cali Ơi, Chào Mi! - Ngọc Dung 9CS

Cali Ơi, Chào Mi! - Ngọc Dung 9CS

Cali Ơi, Chào Mi! - Ngọc Dung 9CS

Cali Ơi, Chào Mi! - Ngọc Dung 9CS

Cali Ơi, Chào Mi! - Ngọc Dung 9CS
Cali Ơi, Chào Mi! - Ngọc Dung 9CS
Cali Ơi, Chào Mi! - Ngọc Dung 9CS
Còn một tháng nữa là anh Viện (KSĐB) và chị Nguyệt (Khóa 8SX) khăn gói rời thành phố biển xanh nắng ấm San Diego để lên đường sang North Carolina theo cháu ngoại.

Đăng lúc: 09:05:47 AM | 24-03-2018 | Đã xem: 1254


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop