Cafe Công viên và anh Quách Văn Quí (1CS) từ Pháp về

Cafe Công viên và anh Quách Văn Quí (1CS) từ Pháp về

Cafe Công viên và anh Quách Văn Quí (1CS) từ Pháp về

Cafe Công viên và anh Quách Văn Quí (1CS) từ Pháp về

Cafe Công viên và anh Quách Văn Quí (1CS) từ Pháp về
Cafe Công viên và anh Quách Văn Quí (1CS) từ Pháp về
Cafe Công viên và anh Quách Văn Quí (1CS) từ Pháp về
Hạ tuần tháng Tư/2023; anh Quách Văn Quí từ Pháp về VN và cafe cùng ace CSV Hóa Học.

 

 Hình 1.- Chụp ngày 15/4/2023: Từ trái qua: Anh Châu (em a Quí) - a Quách Văn Quí (1CS) - a Lâm Tấn An (6CS) - a Đỗ Hoàng Ngọc (2CS) - c Lê Thị Bích Thủy (2CS) - a Hứa Hữu Bền (9CS) - c Nguyễn T Nguyệt Ánh (7CS).

 

 Hình 2.- c Nguyễn T Nguyệt Ánh (7CS) - Lê Ngọc Mỹ (4KS) - a Châu - a Quí - a An - a Ngọc - c Thủy - c Nguyễn Hạnh Phúc (10CS)

 

 

 Hình 3.- c Nguyễn Thị Hảo (5CS) - a Lợi (ÔX chị Hảo) - a Mỹ - a Châu - a Quí.

 

 Hình 4.- Chụp ngày 22/4/2023: a Quí - a An - 2 người khách quay lưng - Nguyễn Văn Răng (10CS) - a Bền - a Lê Văn Thắng (10CS) - c Nguyễn Thị Thu Ánh (9CS) - c Nguyệt Ánh - c Hạnh Phúc.

 

 

 Hình 5.- a An - a Quí - a Ngọc - a Châu - a Mỹ - a Thắng - c Thu Ánh - c Nguyệt Ánh.

---------------------------------------------------------------

Ngày 13/5/2023, anh Quí chia tay, trở về Pháp:


 Hình 6.- a An - a Bền - c Hạnh Phúc - c Nguyệt Ánh - a Lê Văn Toán (9CS) - a Châu - a Quí.

 

 Hình 7.- a An - a Mỹ - c Hạnh Phúc - c Nguyệt Ánh - a Toán - a Châu - a Quí.

 

 Hình 8.- a Quí - a An - a Mỹ - a Quyền (Tuệ Quán) (Bạn hữu) - c Hạnh Phúc - c Nguyệt Ánh - a Toán.

 

 

 

 

 

 

Đăng lúc: 08:02:28 AM | 26-04-2023 | Đã xem: 557


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop